English info

Inkubacja + inwestycja + akceleracja = sukces

Autor: Damian Strzelczyk

Data: 14 października 2013

Każda roślina do swojego wzrostu potrzebuje odpowiedniego podłoża, światła słonecznego oraz wody. Ekosystem przyrodniczy znany nam z lekcji biologii stwarza korzystne warunki do rozwoju  wielu żywych organizmów. W zależności od warunków przyrodniczych panujących w danym miejscu, rozwój rośliny może być bezproblemowy lub utrudniony. Człowiek również ma wpływ na ekosystem przyrodniczy i dzięki swoim działaniom może kształtować go w zamierzony sposób.

inkubatory

Proces budowy startupu można porównać do rozwoju młodej rośliny. Każdy startup poszukuje modelu biznesowego, który jest rentowny, skalowalny oraz powtarzalny. Poszukiwania tego modelu biznesowego mogą odbywać się w różnych miejscach na ziemskich globie, w ramach różnych ekosystemów wspierania przedsiębiorczości i startupów. Na świecie istnieje kilkadziesiąt ośrodków geograficznych, które tworzą unikalne ekosystemy wspierania startupów. Różnią się one od siebie m.in.  formami wsparcia dla startupów czy też liczbą podmiotów funkcjonujących wewnątrz danego systemu. W artykule przedstawię kilka wybranych instytucji z najlepszych na świecie ekosystemów wspierania przedsiębiorczości.

Najbardziej znanym i najprężniej działającym ekosystemem wspierania startupów jest Dolina Krzemowa w Stanach Zjednoczonych. Dla startupowców jest ona tym, czym Hollywood dla przemysłu filmowego czy Las Vegas dla miłośników gier i hazardu. W Dolinie Krzemowej swoje siedziby mają tacy giganci technologicznego świata jak Google, Facebook, Apple, czy Microsoft.  Na jakie programy w Dolinie Krzemowej mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy? Jednym z najbardziej skutecznych programów akceleracji startupów jest Y-Combinator. Najważniejszą osią działalności akceleratora jest organizacja 3-miesięcznych programów budowy startupów. Przedsiębiorcy wyłonieni w specjalnym programie rekrutacyjnym otrzymują od Y-Combinator inwestycję zalążkową (do 20000 USD), doradztwo, możliwość uczestnictwa w szeregu szkoleń oraz networking. W zamian za otrzymane wsparcie przedsiębiorcy przekazują akceleratorowi 6% udziałów w przedsiębiorstwie.  W 2013 roku Y-Combinator ma na swoim koncie 526 inwestycji, a najbardziej znane startupy, które powstały dzięki wsparciu akceleratora to m.in. : Dropbox, reddit oraz Airbnb.

Innym akceleratorem startupów, który swoje korzenie ma w Dolinie Krzemowej jest The Founder Institute. W kilkudziesięciu miastach organizuje on 4-miesięczne programy, podczas których pomysłodawcy realizują swoje pomysły biznesowe przy wsparciu 900 mentorów z całego świata. Rekrutacja do programu składa się m.in. z testu w postaci specjalnego formularza wielokrotnego wyboru, który ocenia cechy osobowości oraz psychikę osoby ubiegającej się o udział w programie. Jeśli przedsiębiorca zostanie zaakceptowany, wpłaca on 800 dolarów tytułem pokrycia kosztów organizacji programu, a następnie deklaruje przekazanie 3,5 % udziałów, które trafiają do specjalnej puli. W przypadku sukcesu startupu i pozyskania inwestycji, środki  z tej puli rozdzielane są pomiędzy osoby, które miały swój wkład w rozwój startupu. Pomysłodawcy sami oceniają, czy dany mentor przyczynił się do sukcesu firmy.

Innym miejscem, gdzie obecnie bardzo prężnie inwestuje się w rozwój startupów, jest Chile. Tamtejsza Organizacja Rozwoju Gospodarczego (CORFO) wraz z Ministerstwem Gospodarki  wspólnie organizują program „Start-Up Chile”. Jest to 24-tygodniowy program rozwoju startupów, w ramach którego przedsiębiorcy otrzymują 40 tysięcy na rozwój firmy, wizę na czas trwania projektu, przestrzeń do pracy oraz możliwość uczestnictwa w szeregu szkoleń oraz mentoringów. Na zakończenie projektu najlepsze startupy prezentują się przed gronem ekspertów oraz mają możliwość wyjazdu do San Francisco, by tam kontynuować pracę nad swoim przedsięwzięciem. Program jest finansowany przez rząd Chile.

Polacy nie gęsi i swój ekosystem mają. W 2008 roku swoją działalność rozpoczęła Polska Przedsiębiorcza, która obecnie stanowi najprężniej działający ekosystem wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Ekosystem PP (Polski Przedsiębiorczej) składa się z trzech elementów: Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, funduszu AIP Seed Capital oraz akceleratora AIP Business Link. Pierwszym krokiem w procesie budowy własnej firmy jest przetestowanie swojego pomysłu biznesowego w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. AIP są miejscem, w którym mamy możliwość weryfikacji pomysłu biznesowego w realiach rynkowych bez potrzeby otwierania tradycyjnej działalności gospodarczej. Prowadząc firmę w ramach AIP, korzystamy z użyczonej osobowości prawnej, a przez to nie mamy obowiązku odprowadzania składek do ZUS. W zamian za miesięczną opłatę w wysokości 250 zł netto AIP zapewniają nam obsługę księgową oraz prawną, dostęp do powierzchni biurowej, doradztwo, mentoring, szkolenia oraz możliwość udziału w cyklu spotkań networkingowych „Startup Mixer”. „AIP są miejscem, gdzie najłatwiej, najszybciej i najtaniej można przetestować swój pomysł biznesowy na preferencyjnych warunkach. Obecnie nie ma ograniczeń wiekowych oraz niewymagany jest status studenta – każdy może skorzystać ze wsparcia AIP.” – mówi Tomasz Jabłoński, dyrektor AIP przy Szkole Głównej Handlowej, który jest największym  tego typu inkubatorem w Polsce.

Kiedy startup odnajdzie model biznesowy, który jest rentowny, skalowalny i powtarzalny, ma możliwość uzyskania inwestycji z funduszu AIP Seed Capital. Fundusz inwestuje w najbardziej innowacyjne projekty z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, oferując 100 tysięcy złotych w zamian za 15% udziałów w przedsiębiorstwie. Do tej pory fundusz zainwestował w 43 startupy. Kolejnym elementem ekosystemu jest sieć akceleratorów biznesu AIP Business Link, które umożliwiają dalszy rozwój startupu w przyjaznym do tego otoczeniu. Wszystkie elementy ekosystemu PP zapewniają wsparcie w trzech kluczowych obszarach: firma, wiedza oraz społeczność.

Myśląc o posiadaniu własnej firmy, mamy do wyboru kilka możliwości realizacji pomysłu biznesowego. Można zrobić to w sposób tradycyjny, rejestrując swoją działalność gospodarczą w urzędzie. Alternatywnym sposobem myślenia o własnym biznesie jest uczestnictwo w ekosystemie wspierania przedsiębiorczości. Chcąc otworzyć własny biznes, można przyjść do AIP, przetestować pomysł przy minimalnych kosztach i ryzyku, a jeśli okaże się, że wybrany przez nas model biznesowy się sprawdza, istnieje możliwość wyjścia z AIP i otworzenia tradycyjnej działalności z zachowaniem wypracowanej marki. Czemu nie spróbować?