English info

Certyfikat PMP - wiedza, jak lepiej zarządzać

Autor: Michał Chlebowski, Ernst & Young

Data: 10 czerwca 2010

Jak dowodzą badania Standish Group i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley ponad 80% wszystkich projektów realizowanych jest z opóźnieniem lub przekroczeniem budżetu. Dlaczego tak się dzieje? Jak temu zaradzić? Na te pytania z pewnością umiałby odpowiedzieć profesjonalista posiadający certyfikat Project Management Professional (PMP®).

Certyfikat ten jest najbardziej rozpowszechnionym i najszerzej uznawanym na świecie dokumentem potwierdzającym kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami. Przyznaje go Project Management Institute (PMI®), który od ponad 40 lat zrzesza osoby profesjonalnie zajmujące się tą dziedziną. Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 230 000 członków w 170 krajach, a jego podstawowym celem jest rozwój, zarówno teoretyczny jak i praktyczny, dziedziny Zarządzania Projektami oraz poszerzanie kompleksowejwiedzy z tego zakresu. Opracowany przez PMI® „Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)” uznany został przez American National Standard Institute (ANSI) za obowiązujący standard w tej dziedzinie. Polski oddział PMI® działa od 2003 roku.

Trudna droga do sukcesu

Aby zdać egzamin PMP®, kandydaci powinni spełnić szereg wymogów, zarówno w sferze posiadanej wiedzy (dobre przygotowanie oznacza dużą inwestycję czasu i wysiłku w naukę), jak i doświadczenia (wymagana jest co najmniej kilkuletnia praktyka w pracy projektowej), a nawet prezentowanej postawy (w swojej praktyce zawodowej kandydaci muszą postępować w sposób etyczny).

Egzamin opiera się w znacznym stopniu na PMBOK® Guide, gdzie wyszczególnione są obszary i oczekiwania wobec kierownika projektu. Pytania egzaminacyjne obejmują pięć procesów zarządzania projektem i dziesięć obszarów wiedzy określonych przez PMI®. Trwający cztery godziny test wyboru zawiera 200 pytań zaprojektowanych tak, aby jak najdokładniej ocenić znajomość zagadnień PMBOK®Guide oraz praktyki zarządzania projektami.

Rejestracja na egzamin PMP® odbywa się za pośrednictwem PMI®. Trzeba jednak pamiętać, że stowarzyszenie wymaga, aby osoby podchodzące do egzaminu ukończyły wcześniej odpowiedni kurs. Niezbędne jest wykazanie odbycia 35-godzinnego szkolenia (PDU) w dziedzinie zarządzania projektami zgodnie ze standardem PMI®, a także udokumentowanie wykształcenia wyższego, w stopniu co najmniej licencjata, oraz minimum 4500 godzin doświadczenia w zarządzaniu projektem w ciągu ostatnich 6 lat, lub, w przypadku braku wyższego wykształcenia, przynajmniej 7500 godzin doświadczenia w zarządzaniu projektem w ciągu ostatnich 8 lat.

Decydując się na wybór firmy szkoleniowej, warto wybrać taką, która prowadzi zarówno kursy niezbędne do zdobycia obowiązkowych 35 godzin szkolenia, jak również organizuje kurs przygotowujący do zdania egzaminu PMP®. Można wtedy liczyć nie tylko na rabat, ale również na wiedzę najwyższej jakości, bo obydwa rodzaje zajęć prowadzą doświadczeni profesjonaliści z dziedziny zarządzania projektami, niejednokrotnie posiadający już certyfikat PMP®. W zależności od celu szkolenia (zdobycie wiedzy z zarządzania projektem lub jednocześnie przygotowanie do egzaminu PMP®) można wybrać odpowiednie szkolenie. Najprostszą jednak opcją jest wybór takiego kursu, który zarówno przygotowuje do egzaminu, jak i jednocześnie obejmuje wspomniane 35 godzin (5 dni).

W Ernst & Young Academy of Business kursy są opracowane w taki sposób, by jak najlepiej przygotować kandydata do zdania egzaminu, zarówno od strony merytorycznej, jak i technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Pięciodniowy kurs ma formę warsztatów, a przekazywane podczas zajęć informacje ułatwiają samodzielną naukę. Dodatkowo, uczestnicy mają wiele okazji do sprawdzenia swojej wiedzy w trakcie próbnych testów, dzięki czemu zyskują pewność, że ich wiedza jest wystarczająca. W trakcie szkolenia kursanci zapoznają się również z samą formą egzaminu. Ważnym elementem są tutaj również materiały, które uczestnicy otrzymują w trakcie kursu. Obejmują one wszelkie niezbędne do przygotowania się do egzaminu publikacje (włącznie z PMBOK® Guide), dzięki czemu nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów ich zakupu na własną rękę.

Egzamin PMP® prowadzony jest w języku angielskim, w formie komputerowego testu wyboru. W Polsce tylko jeden ośrodek egzaminacyjny (w Warszawie) uprawniony jest do jego przeprowadzania. Każdy test rozpoczyna się od 15-minutowego szkolenia w zakresie korzystania z systemu. Uczestnicy egzaminu otrzymują wynik zaraz po zakończeniu egzaminu.

Zdanie egzaminu nie oznacza jednak końca starań. Certyfikat PMP® ważny jest przez 3 lata i wymaga recertyfikacji w postaci zebrania 60 punktów PDU w ciągu 3 lat, w ramach zatwierdzonej przez PMI aktywności. Punkty te są dowodem na stały rozwój profesjonalisty posiadającego tytuł PMP®. Wymóg ten można zaspokoić m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniach na temat zarządzania projektami.

Warto się postarać

Warto jednak włożyć trochę wysiłku w zdobycie kwalifikacji PMP®, bo profesjonalne zarządzanie projektami jest bardzo poszukiwaną umiejętnością na rynku pracy. W prowadzonych niedawno badaniach pracodawcy uznali zarządzanie projektem za jedną z trzech kluczowych kwalifikacji/umiejętności, jakich będą potrzebowali w 2010 r. Co za tym idzie, osoby posiadające tytuł PMP® bez trudu znajdą pracę w każdej gałęzi gospodarki, również za granicą, bo kwalifikacja ma charakter międzynarodowy. Wartość certyfikacji potwierdzają też badania PMI® związane z zarobkami kierowników projektów, przeprowadzone w różnych regionach świata wśród członków stowarzyszenia. W Europie Zachodniej mogą oni liczyć na zdecydowanie większe wynagrodzenie niż inni menedżerowie na podobnym szczeblu zarządzania.