English info

Moja metoda w tradingu

Autor: Mieczysław Siudek

Data: 19 października 2015

Podstawowym moim założeniem jest to, że wszystkie rynki poruszają się w górę i w dół, napotykając miejsca, w których następuje równowaga między popytem i podażą. Te miejsca określamy mianem wsparcia i oporu. Rynek, poruszając się w swoim rytmie, często respektuje te poziomy.

byk trading

„Na rynkach kontraktów terminowych mamy taką samą liczbę nabywców i sprzedawców posiadających przeciwne zdania. Kierunek, w którym odbywają się ruchy cen, jest podyktowany przez siły popytu i podaży.
Jeśli jest więcej kupujących niż sprzedających – ceny wzrosną. Jeśli jest więcej sprzedających niż kupujących – ceny spadną. To jest proste.”

Tak to jest napisane w większości książek. My musimy wiedzieć więcej. Wcale nie jest tyle samo osób – jest tyle samo kapitału. Może to być jeden sprzedający i wielu kupujących. Tu zaczyna się opowieść o Smart Money.

Kiedy rynek dociera do wsparcia i liczba kupujących przewyższy liczbę sprzedających – następuje zwrot. Zakres takiego wzrostu zależy od coraz większej liczby uczestników chcących wziąć udział w nowym trendzie. Często ruch w górę nabiera tempa, gdy dla posiadaczy pozycji krótkich stanie się jasne, że zostają po złej stronie rynku i są zmuszeni do pokrycia swych krótkich pozycji.

Oczywiście determinuje to dodatkowy gwałtowny popyt, aż do zamknięcia tych krótkich pozycji. Cena zazwyczaj rośnie dalej, do momentu osiągnięcia przez rynek poziomów postrzeganych jako opór. Może to prowokować sprzedawców do działania.

Proces ten trwa w nieskończoność, dzień w dzień. Wszyscy musimy zrozumieć, że aby odnieść sukces, musimy nauczyć się odczytywać z wykresu,
która strona aktualnie kontroluje rynek. Podstawowa reguła to działanie zgodnie z tym kierunkiem. Pierwsza zasada: nie wróżyć, a reagować na to, co widać na wykresie. Zawsze musisz trzymać się zasad i monitorować rynek. Jeśli rynek jest aktywny, wolumen zawsze powinien wzrastać w zgodzie z kierunkiem ruchu.

Cały tekst można przeczytać w magazynie TREND, dostępnym bezpłatnie w formie PDF TUTAJ.