English info

„Mieszkanie dla Młodych” - rządowy plan spełniający marzenia?

Autor: Analizator BIK

Data: 30 maja 2014

Ustawa wprowadzenia rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) podpisana została 31 października 2013 roku, przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, natomiast w życie weszła 1.01.2014 roku. Głównym założeniem programu jest możliwość zakupu mieszkania z dopłatami.

Program ten dotyczy jednak jedynie mieszkań i domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym od spółdzielni i deweloperów. Z programu wyłączono mieszkania i domy z rynku wtórnego oraz dopłaty do domów budowanych drogą gospodarczą (wyjątkiem jest zwrot części VAT na materiały budowlane). Bardzo ważną informacją jest również fakt, że mieszkanie musi być pierwszym własnościowym mieszkaniem nabywcy. Mieszkanie, które chcemy nabyć w programie MdM musi spełniać również wymogi metrażowo-cenowe.

Starać o dofinansowanie mogą się osoby młode, w wieku do 35 roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie bądź dom jednorodzinny. Wniosek o dofinansowanie składać można do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się 35 lat. Osobami starającymi się o dofinansowanie mogą zostać zarówno osoby, które pozostają w związku małżeńskim jak również single. Rządowy program dodatkowo promuje osoby, które mają dzieci bądź też w planach mają powiększenie rodziny. Za wychowywanie jednego lub dwójki dzieci zarówno własnych, jak i przysposobionych, można liczyć na 15% dopłatę. Na dodatkowe wsparcie w postaci dopłaty, można liczyć jeśli w przeciągu 5 lat od daty podpisania umowy kredytowej urodzi się trzecie bądź kolejne dziecko. Z tego tytułu kredytobiorcy mogą liczyć na dodatkowe 5% dopłaty w formie spłaty części zaciągniętego kredytu. Z programu zatem, mogą skorzystać osoby pozostające w związkach małżeńskich, jeżeli przynajmniej jedno z nich nie ukończyło 35 roku życia, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz single.

Przy chęci skorzystania w programu należy zwrócić uwagę na limity maksymalnej ceny za 1m2 nieruchomości. Limity cen zostały ustalone wraz z wejściem w życie ustawy, która reguluje przepisy dotyczące programu. Co kwartał, podobnie jak w poprzednim programie, następuje zmiana limitów na podstawie informacji przekazywanych przez wojewodów. Przykładami najwyższych cen są Poznań, Warszawa, Gdańsk, jak również Kraków. Najniższe ceny za m2 odnotować można w Opolu, Gorzowie Wielkopolskim oraz w Lublinie. Gminy sąsiadujące z większymi miastami, mają stosunkowo niższe wartości limitów, ze względu na sposób wyliczania tego współczynnika. Trzecim progiem limitów są określone lokalizacje które nie przylegają do miast wojewódzkich i mają najniższe wartości współczynników. Nie zawsze ma to przełożenie na stan faktyczny co w szczególności widoczne jest w okolicach aglomeracji warszawskiej. Zatem jakie kryteria musi spełnić lokal mieszkalny, żeby kredyt został dofinansowany w ramach programu MdM?

Przede wszystkim powinien to być lokal nigdy niezasiedlony jak i być pierwszą nieruchomością jaką nabywa kredytobiorca. Dodatkowo, nieruchomość musi być przeznaczona na zaspokojenie potrzeb własnych nabywcy. Lokal kupić można wyłącznie od osoby, która go wybudowała czyli od dewelopera, spółdzielni lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Istotnym wydaje się równieżfakt, że istnieje możliwość zakupu wcześniej wynajmowanego  lokalu od dewelopera. Najem trwać może od momentu zasiedlenia lokalu do chwili jego prawnego nabycia na podstawie umowy najmu. Powierzchnia lokalu mieszkalnego nie może być większa niż 75 m2, a w przypadku domu jednorodzinnego limit powierzchni wynosi 100m2. Sytuacja zmienia się jeśli dofinansowanie do kredytu chce wziąć rodzina z przynajmniej trójką dzieci. W tym przypadku powierzchnia lokalu mieszkalnego zwiększa się do 85 m2, a domu jednorodzinnego do 110 m2.

Najważniejszym jednak warunkiem, żeby skorzystać z programu, jest uzyskanie samego kredytu. Zanim jednak zaplanujemy wziąć kredyt, warto sprawdzić swój raport BIK. Przede wszystkim warto to zrobić, żeby plany na zrealizowanie marzenia nie legły w gruzach już na samym początku całego procesu kredytowego. Istotne jest to również dlatego, żeby nie ponieść kosztów jakie związane są z zaciągnięciem kredytu. W uniknięciu takiej sytuacji pomóc może portal Analizator BIK. Staraliśmy się stworzyć platformę, która pomoże w szybszym i efektywniejszym realizowaniu marzeń - mówi Jan Bijas, jej właściciel, który uzyskał dotację unijną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Analizator BIK to portal, który tworzyły osoby od lat zajmujące się kwestiami kredytowymi. Korzystając zatem z Analizatora BIK otrzymać można nie tylko rzetelne i profesjonalne odpowiedzi na nurtujące nas pytania ale można być pewnym, że dzięki wiedzy zdobywanej przez lata, u osób zajmujących się kredytami, nasza dalsza historia jako przyszłych kredytobiorców zostanie pociągnięta z należytym zaangażowaniem oraz skrupulatnością.

Rządowy program Mieszkanie dla Młodych trwać będzie 5 lat od 1.01.2014 roku do 31.12.2018 roku. Ostatnie wnioski będzie można składać do września 2018 roku, żeby było wystarczająco dużo czasu na ich rozpatrzenie, przed zakończeniem projektu. Środki na realizację programu przesyłane będą w rocznych transzach, przez co większą szansę na otrzymanie dofinansowania, będą miały osoby, które wniosek o dofinansowanie wkładu własnego złożyły na początku roku i na pewno wystarczy na ich dofinansowanie.

W sumie na program przeznaczonych jest 600 mln zł w pierwszym roku jego działania. W kolejnych latach limity te wynoszą odpowiednio 715 mln w 2015, 730 mln w 2016, 746 mln w 2017 i 762 mln w 2018 roku

MDM stanowi dla wielu młodych ludzi przepustkę na przyszłość. Pomaga on w realizacji marzenia związanego z kupnem własnego mieszkania lub domu zapewne już na całe życie. Zaletą programu jest sam fakt pomagania, młodym ludziom, poprzez dofinansowywanie kupna przez nich nowego lokalu mieszkalnego. Wadą tego programu jest niemożność nabycia mieszkań z rynku wtórnego, które zazwyczaj są po prostu tańsze.