English info

I love this game: Tees-6

Autor: Piotr Niewiadomski

Data: 7 maja 2009

Dla wszystkich Czytelników, którym zdążyły już się znudzić opisywane w poprzednim numerze gry ekonomiczne, w bieżącym numerze przedstawiam kolejną, TEES-6.

Zabawy w prezesa ciąg dalszy…

Tees-6 to gra, w której podobnie jak w opisywanym w poprzednim miesiącu „Strategu” gracz kieruje przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją pewnego, bliżej nieokreślonego dobra. Można dopatrywać się również wielu innych analogii pomiędzy Strategiem a Tees-6. Schemat rozgrywki jest podobny – polega na podejmowaniu decyzji i zatwierdzaniu ich przed upływem kolejnej tury, a zawodnicy mają wpływ m.in. na wielkość produkcji, cenę dobra i wydatków marketingowych. Jakie są zatem różnice?

… więcej kalkulacji, mniej pracowników…

W Tees-6 gracz nie podejmuje decyzji o wielkości zatrudnienia. Jest to dobra wiadomość dla wszystkich, których mniej interesuje zarządzanie zasobami ludzkimi. Nie trzeba przejmować się ilością pracowników produkcyjnych, ani odpowiednim wynagrodzeniem osób zatrudnionych w dziale Badań i Rozwoju. Dostępne za to są rozbudowane narzędzia do przeprowadzania symulacji, których mogło nieco brakować w Strategu. Po zaprognozowaniu i wpisaniu w systemie podstawowych parametrów można dokonać symulacji, która pomaga przewidzieć skutki planowanych decyzji. System pozwala wygenerować symulacje sprawozdania finansowego – gracze mają zatem wgląd m.in. rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych swojego przedsiębiorstwa.

W Tees-6 gracz ma również dostęp do sprawozdań finansowych za minione okresy rozgrywki. Można dzięki temu na prostych przykładach nauczyć się analizować sprawozdania finansowe przedsiębiorstw. Trzeba też dodać, że nie są to uproszczone wersje zawierające jedynie kilka pozycji jak w Strategu, lecz pełne sprawozdania finansowe, rozszerzone nawet o dodatkowe elementy, m.in. rachunek kosztów i zestawienie wskaźników ekonomicznych. Dla miłośników zaawansowanych analiz i kalkulacji jest to doskonały materiał wspomagający podejmowanie decyzji i ustalanie strategii przedsiębiorstwa.

… ale nie każdy może zostać prezesem

Niestety, gra nie jest dostępna dla wszystkich. Została stworzona na potrzeby prowadzenia zajęć akademickich i tylko studenci pięciu uczelni ekonomicznych w kraju mają szansę spróbować swoich sił w Tees-6. Grać można za pośrednictwem platformy edukacyjnej econet.pl, do której dostęp ma co semestr kilku studentów ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Z drugiej strony, dzięki umieszczeniu Tees-6 na platformie edukacyjnej można nie tylko świetnie się bawić podczas gry, ale również stanąć w szranki z kolegami z innych uczelni ekonomicznych, a nawet zaliczyć jeden z przedmiotów na studiach i poprawić średnią w indeksie!