English info

Ekologia i nowe technologie - jak być inwestorem społecznie odpowiedzialnym

Autor: Michał Kurpiel

Data: 10 grudnia 2007

Moda na ekologię jest obserwowana praktycznie w każdej dziedzinie życia. Nie inaczej jest na polu inwestycyjnym. Na całym świecie powstaje wiele produktów opartych na ekologii i nowych technologiach, a także na powiązanych z tymi dwoma tzw. inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie.

Moda na ekologię jest obserwowana praktycznie w każdej dziedzinie życia. Nie inaczej jest na polu inwestycyjnym. Na całym świecie powstaje wiele produktów opartych na ekologii i nowych technologiach, a także na powiązanych z tymi dwoma tzw. inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie. Spółki koncentrujące się na pozyskiwaniu energii odnawialnej, wytwarzaniu produktów ekologicznych oraz te dbające o środowisko mają szansę trafić do portfela funduszu inwestycyjnego propagującego tę właśnie dziedzinę inwestycji. Produkty oparte na SRI (Sustainable and Responsible Investments) stawiają przed sobą zarówno cele finansowe jak również wynikające z wartości. Pod hasłem „wartości” należy tutaj rozumieć wartości etyczne, problematykę poruszaną w dyskusjach społecznych i politycznych, a także wartości, które przez swój wpływ społeczny mogą również zwiększyć rentowność inwestycji.

SRI to wachlarz innowacyjnych produktów łączących rentowne inwestycje z odpowiedzialnością za zrównoważony rozwój. Trzeba oczywiście pamiętać, że inwestycje tego typu niosą ze sobą szanse i ryzyko, podobnie jak inne produkty inwestycyjne. Segment ten może jednak obecnie być dużo bardziej rentowny, głównie ze względu na ogromny potencjał rozwoju szczególnie na bogatych rynkach rozwiniętych.

Inwestycje w energię

Częścią segmentu inwestycji odpowiedzialnych społecznie są również prace nad nowymi źródłami energii. Jak wiadomo zasoby naturalne, chociażby ropa, nie są nieskończone. W styczniu za baryłkę płacono trochę ponad 50 USD, dziś cena towaru znacznie przekracza 85 USD. Na istniejący trend ma wpływ wzrost popytu przy malejącej liczbie nowo odkrywanych roponośnych złóż. Najbardziej dynamicznie rozwijająca się część konsumentów to zwłaszcza kraje spoza OECD. Ponieważ o bezproblemowym wydobyciu ropy można już zapomnieć, wiele światowych firm stawia na wtórne metody eksploatacji złóż, znane również jako zintensyfikowane wydobycie ropy (Enhanced Oil Recovery). Zrealizowane mogą zostać różnego rodzaju kosztowne projekty, jak np. wydobycie ropy z piasków roponośnych w Kanadzie. Również z tych przyczyn nie może dziwić wzrost zainteresowania produktami inwestycyjnymi stawiającymi na nowe technologie. Potencjał wzrostu tego typu produktów, bierze się chociażby z regulacji prawnych UE. Art. 3 Dyrektywy 2001/77/EC z 27 września 2001 r. pt. „O promocji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii na wewnętrznym rynku energii elektrycznej”. Celem dyrektywy jest zwiększenie konsumpcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do 22,1% udziału „zielonej energii” w całkowitej konsumpcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej w 2010 r.Również USA stawia zdecydowane kroki w stronę ekologii. Przewiduje się, że wzrost wydatków na alternatywne źródła energii z 17mld USD obecnie, nastąpi do kwoty 85 mld USD w roku 2010. Rząd Stanów Zjednoczonych ma również plany wprowadzenia dodatkowych podatków na paliwa, mówi się również coraz częściej o możliwościach ograniczenia emisji CO.

Dostępne produkty inwestycyjne

Na naszym rynku dostępny jest szereg luksemburskich funduszy inwestycyjnych. SRI w praktyce, to propozycja grupy Fortis Investments i produkt „Fortis L Fix Zielony Bonus”. Genezą powstania produktu jest poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, takich jak: energia słoneczna, energia wiatrowa, biopaliwa, optymalizacja energetyczna. Sprzedaż funduszu rusza w grudniu, a horyzont inwestycyjny produktu wyniesie maksymalnie 4 lata. Produkt dostępny będzie w formie zamkniętej. Dużą dogodnością będzie 100% ochrona powierzonego kapitału.

Obszary działalnosci funduszu Fortis L Fix Zielony Bonus. Zródło: Fortis
Regiony swiata, w których inwestuje fundusz Fortis L Fix Zielony Bonus. Zródło: Fortis

Dla osób ceniących dużo większą swobodę działania oraz sprawdzone amerykańskie instytucje ciekawe okażą się produkty BlackRock Merrill Lynch Investment Managers. Wprawdzie opłata wstępna w zależności od typu jednostki uczestnictwa wynosi 3% lub 5% niezależnie od kwoty inwestycji, ale inwestor ma do dyspozycji fundusze otwarte. Kluczowym produktem z tej pułki jest MLIIF New Energy. Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów netto na całym świecie w udziałowe papiery wartościowe spółek, prowadzących przeważającą część swojej działalności w sektorze alternatywnych źródeł energii i technologii energetycznych.

Regiony swiata, w których inwestuje fundusz MLIIF New Energy. Zródło: Merrill Lynch

Inwestycje mogą w szczególności obejmować energię odnawialną, generowanie energii w pojazdach i na miejscu, przechowywanie energii oraz technologie związane z obsługą energetyki. Stopa zwrotu dla jednostki typu E za 12 miesięcy wyniosła ponad 50%.Warto zwrócić uwagę na fundusz tej samej instytucji o nazwie World Healthscience, który inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów netto na całym świecie w spółki prowadzące przeważającą część swojej działalności w dziedzinie opieki zdrowotnej, farmaceutyki, technologii i środków medycznych oraz rozwoju biotechnologii. Stopa zwrotu za 12 miesięcy jednostki typu E to ponad 20%.Chcąc oprzeć się na biotechnologii lub zasobach naturalnych inwestor może skorzystać również z ciekawych funduszy Franklin Templeton, odpowiednio, Biotechnology Discovery i Natural Resources Fund. Również w dziedzinie rozwoju produktów opartych na wymienionych sektorach najbliższy rok zapowiada się obficie.