English info

Dla tych, którzy chcą inwestować w sztukę - K.Borowski "Sztuka inwestowania w sztukę"

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 19 marca 2014

W obliczu niepewności na rynkach „tradycyjnych” aktywów inwestycyjnych, inwestorzy coraz częściej skłaniają się do lokowania kapitału w alternatywny sposób. Popularność zdobywa m.in. idea inwestowania w sztukę. To rynek, który w ostatnich latach w Polsce dynamicznie się rozwija, jednak dotychczas możliwości edukacji w tym zakresie były ograniczone. Książka Krzysztofa Borowskiego wypełnia tę lukę i stanowi ciekawe, uporządkowane kompendium wiedzy na temat inwestowania w sztukę.

sztuka inwestowania w sztuke

Niewątpliwie największym atutem książki „Sztuka inwestowania w sztukę” jest ilość zawartych w niej informacji. Autor dokładnie opisuje praktycznie wszystkie aspekty rynku sztuki, odpowiadając na kluczowe pytania dla każdego inwestora, chcącego na tym rynku zaangażować kapitał. Jakie czynniki wpływają na cenę danego obrazu? Jak zbudować portfel inwestycyjny na rynku sztuki? Gdzie kupować i sprzedawać dzieła sztuki? Jakie trendy panują na rynku sztuki w Polsce i na świecie? Jak inwestować w sztukę poprzez fundusze? To tylko nieliczne zagadnienia, którymi K.Borowski zajmuje się w swojej książce.

Zaletą książki jest także fakt, że autor stosuje liczne przypisy, a na końcu książki zamieszcza obszerną bibliografię, która stanowi świetny punkt startowy do pogłębiania wiedzy na temat rynku sztuki.