English info

Pary walutowe

Autor: Piotr Murjas

Data: 19 maja 2012

Większość początkujących inwestorów na rynku Forex rozpoczyna swoją przygodę  z inwestowaniem od głównych par walutowych. Zalicza się do nich te, które obejmują jedną  z najważniejszych walut światowych rynków – dolara amerykańskiego (USD), połączonego z siedmioma innymi mającymi znaczenie globalne walutami.

Główne pary walutowe zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Występują na rynku również egzotyczne pary walutowe. Składają się z najważniejszej waluty światowych rynków – dolara amerykańskiego (USD), połączonego z dowolną inną walutą nieuważaną za walutę główną. Nazywane są egzotycznymi, ponieważ są one zwykle niepłynne i mogą nie być dostępne na standardowym rachunku inwestycyjnym.
Transakcje w obrocie walutami egzotycznymi są zwykle niewielkie i charakteryzują się wysokimi spreadami bid/ask. Wiele tak zwanych „egzotycznych” walut zdobywa jednak coraz większą popularność, zaś inwestorzy patrzą na nie coraz bardziej przychylnym okiem. Bardziej zaawansowany inwestor powinien przyjrzeć się liście egzotycznych par walutowych, gdyż mogłyby być sposobem na dywersyfikację portfela walutowego kilkoma nieskorelowanymi parami.

 

Pisząc o parach walutowych, należy wspomnieć o kilku podstawowych pojęciach związanych z samymi walutami – waluta bazowa, waluta kwotowana, kurs krzyżowy.


W przypadku pary EUR/USD, to euro jest walutą bazową (pierwsza waluta z danej pary), a dolar kwotowaną (druga waluta z danej pary).

 

Pojęcia waluty bazowej i kwotowanej będą przydatne przy omawianiu obliczania punktów swapowych. Warto znać także pojęcie kursów krzyżowych (cross quote). Jest to każdy kurs bez udziału dolara amerykańskiego, np. para GBP/JPY. Stawkę oblicza się, biorąc pod uwagę wartość funta brytyjskiego wobec dolara amerykańskiego, a następnie jena japońskiego wobec dolara amerykańskiego. W wyniku tego wyliczenia powstaje "cross quote":

GBP/USD = 1,7464
USD/JPY = 112,29

Cross quote wynosi: GBP/JPY = 1,7464 x 112,29 = 196,10
Oznacza to, że jeden funt brytyjski jest wart 196,10 jenów japońskich.

Istnieją setki kursów krzyżowych zawierających pary z walutami egzotycznymi, ale często mają niską płynność i może być trudniej je sprzedać.

Czynniki kształtujące zachowania najważniejszych par walutowych

Inwestując na rynkach akcji, walut i towarów, codziennie spotykamy się z informacjami o publikowanych wskaźnikach i odczytach ekonomicznych. Inwestor zasypywany jest napływającymi wiadomościami z całego świata dotyczącymi nastrojów konsumentów, poziomu produkcji, zgromadzonych zapasów. Czasami ich wpływ na ceny jest ogromny. Często sekundy przed publikacją wyżej podanych wskaźników waluty cechują się bardzo dużą zmiennością kursów, co stwarza sytuację do zarobienia lub stracenia dużej ilości pieniędzy w bardzo krótkim czasie. Zawieranie transakcji w takich momentach jest zarezerwowane dla inwestorów doświadczonych, silnych psychicznie i gotowych ponieść sporą stratę. Warto wiedzieć, które informacje mogą mieć istotny wpływ na nasze inwestycje i jak je umiejętnie wykorzystać. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:  

1. Cykl koniunkturalny

Najprościej mówiąc, jest to zjawisko występowania w światowych gospodarkach wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie. Najczęściej tymi zmiennymi są: PKB, zatrudnienie, ceny, wielkość eksportu i importu, wskaźniki rynku kapitałowego, nakłady inwestycyjne i zapasy przedsiębiorstw, dochody i wydatki ludności, obroty i zyski przedsiębiorstw. Klasyczny cykl koniunkturalny składa się z czterech faz, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

 

Analizując przebieg zmian cykli koniunkturalnych, musimy wspomnieć o trzech podstawowych rodzajach rynku: kapitałowym, walutowym i towarowym. Są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Pierwszym rynkiem zwiastującym zmiany sytuacji gospodarczej jest rynek obligacji. Ceny na tym rynku rosną, zapowiadając ekspansję gospodarczą jeszcze w okresie recesji. Szczyt na rynku akcji następuje później niż na rynku obligacji.


Wzrastająca inflacja jest sygnałem, że nastąpi wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie - ceny obligacji zaczną spadać. W tym czasie na rynku towarów mamy do czynienia ze wzrostami. Trudno jednoznacznie określić, czy zmiany na rynku walutowym są przyczyną, czy skutkiem zmian na rynku towarowym. Pamiętajmy, że tak naprawdę rynek jest nieprzewidywalny i nie da się go na 100 procent przewidzieć.

2. Wskaźniki makroekonomiczne

Kluczem do przewidywania zmian na rynkach finansowych jest wyłapanie poszczególnych zależności i występujących na rynkach prawidłowości. Istnieją dwa narzędzia wykorzystywane przez inwestorów:

 1.  
  • analiza techniczna
  • analiza fundamentalna

Wskaźniki makroekonomiczne dzieli się na trzy rodzaje:

  • wyprzedzające
  • jednoczesne
  • opóźnione

Najbardziej interesujące są wskaźniki wyprzedzające rynek przynajmniej o miesiąc. Obserwacja wskaźników jednoczesnych pozwala inwestorowi na potwierdzenie bieżącego trendu. Natomiast wskaźniki opóźnione nie są w zasadzie przydatne.

   

Nie można wejść na rynek nieprzygotowanym. Dobry trader każdego dnia czegoś się uczy. Be znaczenia, czy jest to trader walutowy, czy handlujący towarami. Rynek każdego dnia jest inny. Sztuką jest umieć się do niego dostosować. Dla początkujące gracza wskazane jest inwestowanie na podstawowych parach walutowych oraz obserwowanie zachowania rynku, na którym gra. Wyłapywanie sygnałów rynku oraz informacji, które nam on dostarcza, jest kluczem do stworzenia zyskownego systemu, który przełoży się na znaczne zyski.