English info

Inwestowanie w wartość

Autor: Piotr Murjas

Data: 9 października 2011

Każdy inwestor na świecie poszukuje swojego „Złotego Graala” inwestowania. Jest wiele strategii inwestycji pieniędzy. Nie można powiedzieć, która jest najlepsza - ważne, aby dzięki jej stosowaniu zarabiać. Wielu początkujących i doświadczonych graczy wzoruje się na kimś, kto już osiągnął sukces. Jest to najlepsza droga to stworzenia swojej indywidualnej metody. Najlepsi tego świata mieli swoich mentorów, których wiedza była podwaliną ich bogactwa; jednym z nich jest Warren Buffett. Ten  jeden z najbogatszych ludzi na świecie osiągnął sukces dzięki inwestowaniu, zaś jego nauczycielami byli Benjamin Graham oraz części Philips A. Fisher. Dzięki ich naukom oraz swojej niebywałej mądrości i rozsądkowi, dzisiaj Buffett jest jednym z najbardziej wpływowych inwestorów na świecie oraz „symbolem” inwestowania w wartość.

Jak inwestować w wartość?

Większość początkujących inwestorów, kupując akcje, nie zastanawia się, co tak naprawdę kupuje. Co to za spółka, jaki jest jej profil. Większość myśli, że skoro cena jej akcji wzrasta, wielu ją kupuje, co oznacza, że jest dobrą inwestycją. Kupujemy akcje na podstawie powierzchownej wiedzy, bądź żadnej. Dobry inwestor potrafi znakomicie ocenić firmy, dzięki:

 • rozmowie z klientami firmy, jej pracownikami, dostawcami, konkurentami,
 • lekturze rocznych sprawozdań finansowych potencjalnej spółki oraz jej konkurentów, raportów branżowych, czasopism branżowych, gazet, publicznych oświadczeń firmy oraz jej konkurentów,
 • uczęszczaniu na zgromadzenia akcjonariuszy, zadawaniu pytań menadżerom
  i dyrektorom, wizytom na targach i imprezach branżowych, konferencjach biznesowych.

Dla początkujących inwestorów najbardziej rozsądnym wyjściem jest poświęcenie czasu na czytanie sprawozdań finansowych i prasy biznesowej oraz, co jest bardziej czasochłonne i kosztowne, udział w konferencjach i targach. Prawda jest taka, że Internet i prasa są głównymi źródłami informacji inwestora. Nie jesteśmy Warrenem Buffettem, którego każdy dyrektor słucha i chętnie z nim rozmawia. Im lepiej znamy daną branżę, tym lepiej dla nas. Przed podjęciem decyzji o inwestycji, najlepiej skupić się najpierw na sobie, zadać sobie pytanie, jakie marki znamy, co kupujemy na co dzień. Jako użytkownicy znamy słabe i mocne strony danego produktu (marki). Inwestor inwestujący we wzrost wartości nie może wykraczać poza zakres swoich kompetencji, wiedzy – skupia się na firmach, które zna i rozumie. Znajomość spółki jest kluczem inwestowania, źródłem poczucia pewności, wiedzy i wygenerowanych zysków.

Inwestowanie w wartość nie jest skomplikowaną filozofią inwestowania, jednak wymaga pracy i jest oparte na długim horyzoncie czasowym. Kluczem tej zasady jest wcześniej wspomniane skupienie uwagi na firmie, której akcje poddajemy analizie. Najlepiej oddają to słowa Warrena Buffeta, który mawia: „Kupuj tylko takie spółki, z którymi nie będziesz bał się zostać, nawet jeśli kolejna sesja nastąpi za rok."

Aby dobrze inwestować, należy przede wszystkim zrozumieć spółkę, której akcje mamy zamiar zakupić. Przyszły inwestor wycenia akcje w drodze analizy potencjału firmy do generowania tzw. zysku właścicielskiego. Zysk właścicielski to inaczej mówiąc wartość, która nadaje akcjom ich wartość wewnętrzną, na która składają się takie elementy jak:

 • siła i trwałość ekonomicznych aspektów działalności firmy,
 • uczciwość i kompetencje menedżerów, zarządu,
 • kondycja finansowa przedsiębiorstwa,
 • duży margines bezpieczeństwa między ceną akcji a wartością wewnętrzną - tworzy rezerwy na wypadek popełnienia błędów w ocenie wartości wewnętrznej spółki.

Typowi inwestorzy klasyfikują spółki na „rozwijające się” oraz „o potencjalne wzrostu”. Inwestor stosujący model wzrostu wartości ma do wyboru różne warianty zakupu akcji, np. w jednym miesiącu zakupi akcje spółki o niskim wskaźniku ceny do zysku, ale dużym zwrocie z dywidendy, bądź o niskim wskaźniku ceny do akcji i zwrotu z dywidendy, ale dużym potencjale wzrostu. Szacunkowa wartość zdyskontowanych zysków właścicielskich powinna być większa od ceny, jaką wyznacza rynek.

Analizując działania największych inwestorów wartościowych, należy zwrócić uwagę na dwa ważne elementy:

 • Ograniczenie portfela do kilku akcji
 • Inwestowanie w bardzo długim okresie

Aby nasze inwestycje były opłacalne w długim horyzoncie, należy poszukiwać spółek, które przez długi czas będą dominujące w swoim sektorze.
Muszą być na tyle silne, aby oprzeć się wahaniom kursów i krótkoterminowym zmianom na rynku.

„Definicja wielkiej i świetnej spółki mówi, że spółka taka będzie wielka i świetna przez następne 25 lub 30 lat."

                                                           Warren Buffett

Ograniczenie portfela to kilku spółek pomoże dokładnie skoncentrować się na ich wynikach finansowych oraz branży, której są częścią.  Gdy ktoś posiada więcej niż 10 spółek w swoim portfelu, nie jest w stanie ich wszystkich ogarnąć. Jednak oczywiście wszystko zależy od zdolności analitycznych inwestora oraz jego  wiedzy.

Inwestowanie pieniędzy to sztuka. Żeby ją posiąść, gracz nie powinien pozwolić, aby emocje niszczyły przewagę wynikającą ze stosowania strategii. Ważnymi cechami przyszłego gracza są:

 • Zdolność do samodzielnego myślenia
 • Gotowość do ciężkiej pracy
 • Wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji inwestycyjnych przy braku pełnej informacji
 • Unikanie spekulacji
 • Cierpliwość i konsekwencja działania
 • Umiejętność przyznania się do błędów, wyciągnięcia z nich wniosków oraz unikania ich w przyszłości

Ważne jest również, aby unikać następujących elementów:

 • Ignorowania prognoz makroekonomicznych, wykresów i analizy technicznej
 • Krótkowzroczności
 • Konwencjonalnego myślenia,
 • Następujących typów akcji:

- cieszących się dużą popularnością,

- akcji spółek technologicznych,

- akcji spółek, które nie wykazały jeszcze zysku oraz spółek początkujących,

- akcji spółek bliskich bankructwa i tych z nowych emisji.

Są to fundamenty filozofii, której twórcą był Benjamin Graham i David Dodd. Dzisiaj jego metoda jest odzwierciedlona w nieprzeciętnych wynikach inwestorów, którzy wykształcili swój typ inwestowania wartościowego, są nimi m.in. wspomniany Warren Buffett, Peter Lynch, John Neff, William J. Ruane, Irving Kahn, Charles Brandes, John Templeton czy Michael F. Price.