English info

Inteligencja Emocjonalna 2.0, Travis Bradberry i Jean Graves, wydawnictwo Helion, Gliwice 2011 -recenzja

Autor: Katarzyna Gruszka

Data: 8 lipca 2011

Nie daj się ponieść emocjom – to pierwsza zasada, jaką powinniśmy stosować w stresowych sytuacjach, szczególnie wtedy, gdy ważą się losy naszej przyszłości (zawodowej czy też osobistej). Nie zawsze jednak emocje, którym ulegamy, prowadzą do złych wyborów. Jak wskazują autorzy, sukces podyktowany jest nie tylko poziomem ilorazu inteligencji, ale także, a nawet przede wszystkim inteligencją emocjonalną, którą można zmierzyć, a co najważniejsze – odpowiednio kształtować!

inteligencjaemocjonalna

Książka wybiega jednak poza wypunktowanie reguł postępowania, gdyż pozwala na aktywne doskonalenie swoich umiejętności. Każdy egzemplarz zawiera kod, który upoważnia nas do wykonania testu online – oceny inteligencji emocjonalnej, a uzyskany wynik porównywany jest do wyniku osób z podobnej grupy (pod względem wieku, grupy zawodowej, czy też płci).

Książkę należy przeczytać nie tylko ze względu na cele zawodowe, ale także osobiste. Rozwój inteligencji emocjonalnej to przede wszystkim doskonalenie swoich umiejętności, jednak wymaga również odpowiedniego kształtowania relacji z współpracownikami, klientami i znajomymi. Emocje zawsze nam towarzyszą w kontaktach z drugimi osobami, warto jednak nauczyć się je efektywnie wykorzystywać.