English info

JEDEN TOM – KILKA FILOZOFII INWESTOWANIA. Glen Arnold „Inwestowanie w wartość”, PWN - recenzja

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 16 lutego 2011

Książkę Glena Arnolda można określić mianem kompendium wiedzy o inwestowaniu wartościowym. Pozycja ta zawiera bowiem streszczenie filozofii inwestowania takich osób, jak Benjamin Graham, Peter Lynch czy Warren Buffet.

PWN inwestowanie w wartosc

W pierwszej, obszernej części książki, Arnold opisuje metody inwestowania każdej z tych osób – podkreśla najważniejsze rzeczy, na które zwracali uwagę przy wyborze spółek do portfela, a także działania, których się wystrzegali. Druga część obejmuje syntezę poszczególnych stylów inwestowania, próbę wyłonienia ich wspólnych założeń i praktycznego przełożenia na możliwości współczesnych inwestorów.

Autor książki przy każdej okazji stara się przestrzegać przed błędami w interpretacji poszczególnych filozofii inwestowania, podkreślając przy tym, że każda z nich wymaga wysiłku i indywidualnego przemyślenia.

Książka Glena Arnolda może z powodzeniem zastąpić kilka innych książek o inwestowaniu wartościowym. Na pewno będzie ona przydatna dla osób , które chcą znać esencję poszczególnych filozofii inwestowania bez szczegółowej analizy przypadków konkretnych firm. Autor wprawdzie przytacza przykłady przedsiębiorstw, które w historii dawały szansę na spore zyski z inwestycji, jednak jest on w ich opisie dość oszczędny.

Dużą zaletą  tej książki jest jej przejrzystość i obiektywne spojrzenie na poszczególne metody inwestowania. Wadą jest jej wtórność – osoby zaznajomione z dziełami Grahama, Lyncha czy Buffeta nie dowiedzą się z jej lektury nic nowego.