English info

PARTYZANTKA – NIE ZAWSZE ZŁA, Jay Conrad Levinson „Marketing partyzancki”, Wydawnictwo OnePress

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 2 grudnia 2010

Książka Levinsona ukazuje dość mało znane oblicze marketingu. Marketing partyzancki jest bowiem koncepcją różną od tego, co można wyczytać w popularnych podręcznikach. Autor książki analizuje strategie marketingowe z punktu widzenia niewielkiej firmy, nie zaś dużego przedsiębiorstwa o ogromnym budżecie marketingowym.

mpzysk

Głównym przedmiotem rozważań Levinsona są sposoby na tanią a zarazem skuteczną promocję własnej firmy. Efektywność marketingu partyzanckiego jest bowiem w największym stopniu uzależniona nie od kwoty wydatków, lecz od włożonego w strategię czasu i wyobraźni. Autor przytacza konkretne przykłady działań prowadzących do wzrostu zysków – lub przeciwnie: działań, które okazały się pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Levinson doradza, jak umiejętnie wykorzystywać różne metody dotarcia do klienta - od minimarketingu, poprzez marketing w dużych mediach (prasa, radio, telewizja, internet), aż po środki marketingu pozamedialnego. W książce podkreślone jest także duże znaczenie wiedzy psychologicznej w zdobywaniu i utrzymywaniu klientów.

Nie ulega wątpliwości, że „Marketing partyzancki” jest lekturą ciekawą i pouczającą. Jest to książka przydatna w szczególności osobom prowadzącym działalność gospodarczą na niewielką skalę – a więc osobom, które dążą do jak najefektywniejszego wykorzystania zazwyczaj skromnego budżetu marketingowego.