English info

Agata Pietroń-Pyszczek „Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów”, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2007 - recenzja

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 1 czerwca 2011

Książka Agaty Pietroń-Pyszczek stanowi uporządkowane opracowanie dotyczące kwestii motywacji w przedsiębiorstwie. Książka ta jest niewielka objętościowo, ale można to uznać za zaletę – autorka stawia bowiem na zwięzłość, unikając obszernych opisów na rzecz schematów, tabel i wypunktowań. Dzięki tym zabiegom książka sprawia wrażenie czytelnej i uporządkowanej.

motywowanie pracownikow

Pierwsze rozdziały zawierają spojrzenie na mechanizm motywacji ze strony psychologii poprzez przytoczenie naukowych koncepcji dotyczących zagadnienia motywacji. Natomiast w kolejnych rozdziałach prezentowane jest podejście do motywacji w różnych aspektach działalności przedsiębiorstwa. Książka umożliwia więc menedżerom spojrzenie na te zagadnienia oczami pracowników i na odwrót. Autorka stara się być obiektywna – przy analizie danego problemu podaje kilka rozwiązań, dokładnie opisując wady i zalety każdego z nich, dając czytelnikowi wybór sposobu postępowania.

Każdy rozdział wieńczy tabela zawierająca skromny zestaw praktycznych wskazówek dla menedżerów. To właśnie skupienie się autorki na części teoretycznej może być dla niektórych czytelników wadą opisywanej książki. Jednak jej lektura daje solidne podstawy teoretyczne do analizowania wziętych z życia, konkretnych studiów przypadku.