English info

Wrocławski Dom Maklerski - objawienie 2007 roku?

Autor: Bartosz Popko

Data: 17 marca 2008

Wrocławski Dom Maklerski SA zadebiutował na rynku New Connect 30 sierpnia 2007 roku. Cena emisyjna akcji wyniosła 2 zł, a kilka minut po otwarciu kurs wzrósł o ponad 150%, osiągając poziom 5,07 zł za walor.

Wrocławski Dom Maklerski wielokrotnie był nazywany objawieniem roku 2007. Twórcy nowego butiku inwestycyjnego, Wojciech Gudaszewski i Adrian Dzielnicki, jak dotąd wprowadzili już dziesięć spółek na nowy rynek i nie jest to koniec aktywności wrocławian. Przygotowują następne firmy, tym razem do debiutu na głównym parkiecie GPW. Największe oferty wśród nich to: producent płyt pilśniowych i wiórowych Koniecpol o wartości 250 mln zł, Krosglass – 70 mln zł oraz firma deweloperska AS-BAU, która na giełdzie chce pozyskać 60 mln zł.

Wrocławianie świadczą ponadto kompleksowy zakres usług Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect poprzez spółkę zależną - CEE Capital. Dzięki temu WDM ma możliwość zarządzania wszystkimi etapami związanymi z debiutem firm na NewConnect. Warto zaznaczyć, że podczas gali kończącej pierwszy dzień Central & Eastern Europe Market Forum 2008, CEE Capital otrzymał dwie nagrody z rąk prezesa GPW - za największą liczbę spółek wprowadzonych na rynek NewConnect w 2007 roku oraz za największą wartość ofert przeprowadzonych debiutów.

Kolejnym podmiotem założonym przez Wrocławski Dom Maklerski jest WDM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. "Pierwsze produkty w ramach TFI powinny trafić na rynek w pierwszej połowie 2008 roku. W pierwszej kolejności planujemy utworzyć fundusz zamknięty, nastawiony na generowanie absolutnych stóp zwrotu" - wyjaśnia Gudaszewski. Według planów, WDM TFI będzie inwestował w spółki niepubliczne, akcje na całym świecie oraz surowce. Zarządzający skupiać się będą głównie na tworzeniu innowacyjnych funduszy zamkniętych przeznaczonych dla szerokiego grona inwestorów oraz na przygotowywaniu funduszy dedykowanych konkretnemu inwestorowi indywidualnemu lub instytucjonalnemu.

Privilege Capital Management, który jest również dziełem Wrocławskiego Domu Maklerskiego, będzie działał jako fundusz typu Private Equity, nabywając głównie spółki niepubliczne na różnych etapach rozwoju. Tego rodzaju inwestycje charakteryzować się będą podwyższonym ryzykiem, ale w zamian oczekuje się ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Wyjście z inwestycji będzie realizowane w większości przypadków poprzez giełdę, a partnerem będzie CEE Capital jako Autoryzowany Doradca NewConnect. Założyciele WDM zamierzają wprowadzić Privilege Capital Management na nowy rynek w połowie 2008 roku.

Czwartą spółką należącą do grupy Wrocławskiego Domu Maklerskiego jest Centrum Funduszy Inwestycyjnych freeFUND. Za jej pośrednictwem WDM chce prowadzić internetową platformę dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Będzie ona drugą obok Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mBanku tego typu platformą w Polsce. Głównym źródłem dochodu dla freeFUND będą opłaty za zarządzanie funduszami, jakimi towarzystwa dzielą się z dystrybutorami funduszy inwestycyjnych. Start tego innowacyjnego projektu przewidziany jest na pierwszy kwartał 2008 roku, następnie planuje się debiut spółki na rynku NewConnect.

Dywersyfikacja obszaru działalności Wrocławskiego Domu Maklerskiego pozwala na zwiększenie potencjału rozwoju spółki i możliwości maksymalizacji zysków. Jak dotąd wrocławianie są najaktywniejsi na NewConnect i starają się uczestniczyć w jego rozwoju tak, aby nowy rynek stawał się coraz bardziej popularny wśród inwestorów. W tym celu WDM rozwija zaplecze analityczne, aby zapełnić lukę spowodowaną uproszczonymi obowiązkami informacyjnymi i cyklicznie dostarczać jak najwięcej informacji o wprowadzanych przez siebie spółkach. Dzięki temu inwestorzy powinni być w stanie oszacować wartość fundamentalną danej firmy oraz jej atrakcyjność.

WDM w styczniu przedstawił szacunkowe wyniki finansowe za rok 2007. Osiągnął przychody na poziomie 12,7 mln zł i jest to wzrost o 130% w stosunku do prognoz na ubiegły rok, publikowanych przed prywatną emisją. Zysk netto wyniósł 6,5 mln zł. Prezes Zarządu Wrocławskiego Domu Maklerskiego komentuje, że jest to przede wszystkim rezultat dużej aktywności spółki w zakresie prowadzenia emisji prywatnych na rynku NewConnect. Zapewnia również, że rok 2008 powinien być dla akcjonariuszy jeszcze lepszy, z uwagi na zaplanowane emisje prywatne i publiczne o łącznej wartości kilkuset milionów złotych oraz przychody z działalności uruchamianego właśnie TFI.

Trzeba przyznać, że Wrocławski Dom Maklerski jest jak dotąd liderem na rynku NewConnect, a potencjał jego rozwoju zauważył również jeden z największych europejskich funduszy hedgingowych - Absolute East West Master Fund, który posiada ponad 7% jego akcji. Dolnośląski broker z pewnością jest jedną z najciekawszych spółek notowanych na nowym rynku i godną uwagi alternatywą dla akcji z głównego parkietu.