English info

5 / 2014

Numer listopad 2014
2014 05
TREND - miesięcznik o sztuce inwestowania (5/2014)

Tematy miesiąca:

 • Temat numeru: Kariera naukowa - czy warto?
 • Wywiady z polskimi naukowcami
 • Brazylia - obluzowana cegła
 • Fundusze inwestycyjne
 • Spółki dywidendowe
 • Czy warto zakładać firmę?
 • Podróże: Szwajcaria
 •  

  Pełny spis treści numeru:
  • 3 NAJ

    • 3 najistotniejsze decyzje monetarne
  • Ring ekonomiczny
    • W jednostkach jakich funduszy inwestycyjnych warto ulokować kapitał?
  • Wywiad

   • 10
    • Bycie naukowcem oznacza dużo autonomii i dużo niepewność - Jakub Growiec
  • Gospodarka

   • 13
    • Brazylia - obluzowana cegła
    • Emerytura obywatelska lekiem dla Polski
  • Kariera
   • 18

    • Kariera naukowa za granicą

    • Kariera naukowa - kiedy, jak i dla kogo?

    • Wywiady z polskimi naukowcami pracującymi w różnych krajach

  • Inwestycje

   • 36 
    • Perspektywy rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce
    • Dlaczego spółki dywidendowe i jak je wyselekcjonować?
  • Własna firma

   • 39

    • Nie otwieraj firmy
  • Inwestor po godzinach
   • 41

    • Szwajcaria - kraj wysokiej jakości
  • Recenzje
   • 45
  • Krzyżówka
   • 46