English info

Żak Inwestuje 2011

Autor: Redakcja Trend

Data: 18 marca 2011

Rusza trzecia już odsłona konkursu „Żak Inwestuje 2011”, skierowanego do młodych inwestorów giełdowych. Zapisy dla uczestników konkursu rozpoczęły  się 15 marca, a pierwsze decyzje inwestorskie zapadną 18 kwietnia. Gracze, którzy na zakończenie sesji 30 czerwca będą najwyżej notowani w rankingu, otrzymają atrakcyjne nagrody – 3 000 złotych, laptop oraz nagrody książkowe.

W konkursie „Żak Inwestuje” mogą wziąć udział pełnoletni uczniowie szkół oraz studenci uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest założenie lub posiadanie rachunku inwestycyjnego w DM BDM (ŻAK) i wpłacenie na niego co najmniej 1 000 zł lub posiadanie aktywów o tej wartości. Następnie uczestnik konkursu musi zarejestrować się na stronie www.bdm.com.pl/konkurs. W trakcie trwania konkursu można wpłacać na konto dodatkowe środki finansowe, jednakże w przypadku wypłaty / przelewu środków finansowych z rachunku inwestycyjnego biorącego udział w konkursie, uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

Uczestnicy rywalizują ze sobą inwestując w akcje i prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, certyfikaty strukturyzowane, fundusze ETF oraz obligacje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Żak Inwestuje” to cykliczny konkurs organizowany przez Dom Maklerski BDM. Dotychczas odbyły się jego dwie odsłony. Ostatnią z  nich wygrał Dawid Zambrzycki, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który wykazał się dużą wiedzą i niezwykłym „nosem” inwestorskim.

Regulamin konkursu znajduje się TUTAJ.   

Więcej informacji:

Małgorzata Wojtowicz

Marta Soluch

Michał Gibki

PR Manager

 

 

Dom Maklerski BDM

A

Multi Communications               

Multi Communications               

tel. 032 208 14 28

tel. 0 662 182 906  

tel. 604 089 932

wojtowicz@bdm.com.pl

marta.soluch@multipr.pl

 

michal.gibki@multipr.pl

 

 

 

 

 

 

 

#          #          #

 

Dom Maklerski BDM SA

 

Dom Maklerski BDM S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWIG-4021-7/2002 z dnia 26 marca 2002 roku.  DM BDM S.A. działa na rynku kapitałowym od 1993 roku, a w 1999 Spółka otrzymała status członka Giełdy Papierów Wartościowych. Dom Maklerski BDM S.A. świadczy pełen zakres usług maklerskich, dopuszczalnych na polskim rynku kapitałowym: usługi brokerskie (obrót giełdowy, jednostki TFI), zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz usługi analityczne. DM BDM S.A. pełni również rolę Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, na początku 2010 roku został on uznany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za najaktywniejszego animatora na rynku NC. Dom Maklerski BDM został w 2010 roku uhonorowany tytułem Przedsiębiorstwo Fair Play 2010.