English info

Letnie Seminarium Austriackie 2010

Autor: Marcin Chmielowski / Instytut Misesa

Data: 11 sierpnia 2010

Instytut Misesa, wolnorynkowy think-tank, który popularyzuje teorię austriackiej szkoły ekonomii, organizuje w dniach 10-12 września trzecie Letnie Seminarium Austriackie w pałacu w Radziejowicach koło Warszawy.

instytut misesa

Temat tegorocznego seminarium to "Granice i efektywność wolnego rynku". "W czasie kryzysów gospodarczych, takich jak obecny, powraca pytanie o to, czy i jak państwo powinno ingerować w gospodarkę" – mówi Witold Falkowski, prezes Instytutu Misesa. - "Szkoła austriacka wskazuje, że najczęstszą przyczyną problemów gospodarczych nie jest nadmierna deregulacja, lecz zbyt duża władza urzędników nad sferą gospodarki".

Referaty dotyczące głównego tematu seminarium oraz różnych aspektów austriackiej myśli ekonomicznej wygłoszą najlepsi specjaliści zajmujący się szkołą austriacką w Polsce, m.in. prof. Witold Kwaśnicki, szef Rady Naukowej Instytutu, i dr Mateusz Machaj, główny ekonomista think-tanku. Ważnym punktem programu będzie spotkanie z Benem Staffordem, dyrektorem operacyjnym Foundation for Economic Education, najstarszej wolnorynkowej organizacji obywatelskiej z USA. W dyskusji panelowej pierwszego dnia seminarium weźmie udział dr hab. Ryszard Bugaj, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. "Nie chcemy zamykać się we własnym gronie, jesteśmy otwarci na dyskusję z przedstawicielami innych szkół ekonomicznych i zwolennikami poglądów, których nie podzielaliby Ludwig von Mises lub Friedrich von Hayek" - wyjaśnia Mateusz Machaj.

Uzupełnieniem programu Seminarium będą warsztaty nauczycielskie dla osób, które chciałyby uczyć ekonomii austriackiej. Od kilku lat Instytut realizuje program o nazwie Lekcje Ekonomii: wolontariusze zaznajamiają młodzież z ważnymi zagadnieniami ekonomicznymi, takimi jak bankowość centralna, proces kreacji pieniądza, swoboda zawierania kontraktów. Jest to wiedza, której nie przekazuje się na lekcjach prowadzonych według standardowego programu nauczania.

Można jeszcze zgłosić chęć udziału w Seminarium. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach Instytutu Misesa.

Marcin Chmielowski / Instytut Misesa

 

Patronat nad wydarzeniem objął miesięcznik TREND - MIESIĘCZNIK O SZTUCE INWESTOWANIA