English info

Poza korpoświatem

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 25 listopada 2014

Nie jest przesadą stwierdzenie, że w Polsce studia w zakresie finansów czy ekonomii przygotowują przede wszystkim do pracy w korporacji. Banki i firmy konsultingowe organizują liczne konkursy dla studentów, w których rozwiązuje się case’y – firmy te coraz częściej uczestniczą także w tworzeniu nowych specjalności na danym kierunku studiów. I to dobrze, bo ścisła współpraca uczelni z przedsiębiorstwami daje studentom szanse na ciekawe i zróżnicowane staże, a dzięki temu – na poznanie różnych instytucji od środka i podjęcie lepszej decyzji co do wymarzonego miejsca pracy.

O możliwościach pracy w przeróżnych korporacjach i firmach z branży finansowej pisaliśmy zresztą w Trendzie wielokrotnie. Banki, domy maklerskie, firmy konsultingowe, TFI, działy finansowe spółek z przeróżnych branż… Niewątpliwie, ukończenie studiów w zakresie finansów czy ekonomii daje duże pole manewru.

W bieżącym wydaniu Trendu pokazujemy ścieżkę kariery, która wśród absolwentów uczelni ekonomicznych w Polsce jest stosunkowo mało popularna – ścieżkę kariery naukowej. Dla kogo kariera naukowa jest odpowiednia? Czy warto robić doktorat w Polsce? Ile kosztuje i co daje zrobienie doktoratu za granicą? Jakie możliwości pracy na uczelniach i poza nimi daje zdobywanie kolejnych stopni naukowych?

O jasnych i ciemnych stronach kariery naukowej w finansach i ekonomii rozmawiamy z kilkorgiem młodych polskich naukowców, którzy zdecydowali się na pracę naukową w różnych krajach. Zachęcam Was do poznania ich świata – świata dużych ambicji i ciężkiej pracy, który być może stanie się dla niektórych z Was inspiracją.