English info

Czas niepewności

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 15 października 2013

Na okładce poprzedniego wydania miesięcznika TREND rzuca się w oczy przede wszystkim fraza: „Co dalej z polską gospodarką?”. Mimo że od tego czasu minęło już parę miesięcy, to odpowiedź na to pytanie stała się jeszcze bardziej zagmatwana.

W lipcu Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe, spychając stopę referencyjną do historycznego minimum na poziomie 2,5%. Chociaż miał to być koniec cyklu obniżek, to trzy miesiące po tej decyzji tempo ożywienia polskiej gospodarki rozczarowuje i pojawiają się nieśmiałe wzmianki o tym, że RPP nie tylko utrzyma niski poziom stóp przez dłuższy czas, ale nawet jej członkowie mogą porozmawiać o łagodzeniu polityki pieniężnej. Chociaż to są tylko spekulacje rynkowe, to dokładają one swoją cegiełkę do nawarstwiających się niepewności związanych z dalszym kierunkiem polskiej gospodarki.

W największym stopniu do tej niepewności przyczynia się oczywiście rządowy „skok na kasę” przyszłych emerytów, a więc zamieszanie wokół marginalizacji OFE. W Trendzie również nie mogliśmy zapomnieć o tym temacie, który przecież - w mniejszym lub większym stopniu - dotyczy nas wszystkich. Marek Ignaszak w artykule „Czy trzeba się martwić reformą OFE?” analizuje obecny system emerytalny i zwraca uwagę przede wszystkim na to, co w zamieszaniu wokół niego jest najważniejsze z punktu widzenia młodych ludzi, dla których emerytura jest pespektywą dalekosiężną, niemalże abstrakcyjną.

Dla tych, którzy szczególnie obawiają się o wysokość swojej przyszłej emerytury, interesujący z pewnością okaże się tekst Marcina Grzejszczaka „Droga do bezpiecznej przyszłości”. Przypominamy w nim, że kluczem do spokojnej starości (a może nawet bogactwa) są przede wszystkim nasze własne oszczędności. Jak powiedział kiedyś Albert Einstein, „procent składany jest jednym z największych wynalazków ludzkości”. Dodam, że jest to wynalazek, który dostępny jest nam wszystkim - i żal byłoby z niego nie skorzystać.