English info

O strategii - bez owijania w bawełnę

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 24 lipca 2013

"Zła strategia nie jest zwykłym brakiem dobrej strategii" - to jedno z wielu intrygujących zdań, jakie pada w książce Richarda Rumelta "Dobra strategia, zła strategia".

dobra strategia zla strategia2

Książka ta, pisząc najogólniej, ukazuje właśnie różnice pomiędzy dobrą i złą strategią. Autor uświadamia w niej czytelnikom, że stworzenie odpowiedniej strategii jest niełatwą sztuką, jednak mogącą przynieść ogromne korzyści dla przedsięwzięcia.

Czym więc jest dobra strategia? Jest to działanie, które wynika z twórczego wysiłku i szczerości wobec siebie i stojących przed firmą (lub inną jednostką) wyzwań. Rumelt opisuje 9 zagadnień, na których organizacje mogą budować swoją siłę. Zajmuje się on m.in. zagadnieniami związanymi z identyfikacją swojej przewagi konkurencyjnej, wykorzystywaniem rynkowych zmian. Przy okazji uświadamia on czytelnika, że chociaż niektóre kwestie, którymi warto zająć się w firmie, są oczywiste z teoretycznego punktu widzenia, to często zostają zepchnięte na dalszy plan - aż do momentu, gdy jest za późno.

Jednocześnie Rumelt pokazuje w swojej książce, jak NIE tworzyć strategii. Rozprawia się on z niektórymi mitami na jej temat - zwłaszcza z dość popularnym mitem o tym, że aby osiągnąć sukces, wystarczy tego mocno chcieć. Autor pisze, że rzekoma strategia często jest zaledwie listą życzeń zarządu danej firmy - a ważne są nie tylko cele, lecz także sposoby ich osiągnięcia. Według Rumelta, złą strategię definiuje także "bicie piany", czyli zawiłe opisy bez żadnych konkretów, a także nieumiejętność dostrzeżenia wyzwań stojących przed spółką. Według niego, kluczem do stworzenia dobrej strategii jest bowiem identyfikacja problemów i rozprawianie się z nimi krok po kroku.

Książka będzie przydatną lekturą zwłaszcza dla osób prowadzących własne firmy oraz dla wszelkiego typu zarządzających w przedsięwzięciach. Wiele sformułowań w niej zawartych może stanowić dla nich pewną lekcję pokory.