English info

Stuprocentowa rezerwa dla bankowych depozytów ratunkiem współczesnej ekonomii - J. H. de Soto „Pieniądz, kredyt bankowy i cykle

Autor: Anna Grodecka

Data: 15 czerwca 2012

Jesús Huerta de Soto to hiszpański przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii, której najwybitniejszymi przedstawicielami byli Ludwig von Mises i uhonorowany Nagrodą Nobla z ekonomii Friedrich Hayek.

pienidz kredyt bankowy

Szkoła austriacka podkreśla znaczenie niepewności, a także subiektywizmu i indywidualizmu w procesach gospodarczych. Jednocześnie jej ekonomiści świadomie rezygnują z matematycznych sposobów formalizacji ich rozważań, co powoduje, że stoją w opozycji do mainstreamowej ekonomii.

Interdyscyplinarna książka Jesúsa Huerta de Soto to obszerny traktat, w którym ekonomista porusza zagadnienie cykli koniunkturalnych i ich przyczyń, skupiając swoją uwagę na różnicy pomiędzy kontraktem pożyczki a umową depozytu z prawnego punktu widzenia oraz na ewolucji myśli austriackiej na przełomie stuleci. W końcowym rozdziale autor proponuje rozwiązanie problemu ciągle nawracających kryzysów ekonomicznych - wprowadzenie systemu wolnej bankowości opartej na systemie złota, zlikwidowanie banków centralnych, przywrócenie stuprocentowej rezerwy w odniesieniu do kontraktów depozytowych.

„Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne” to ciekawie napisana pozycja, prezentująca bez wątpienia interesujący punkt widzenia na przyczyny cykli koniunkturalnych w gospodarce. Dla tych, którzy nie lubią obecnej formalizacji ekonomii, brak matematycznych rozważań w tekście będzie zaletą. Jednak dla tych, którzy są przyzwyczajeni do dowodów opartych na liczbach i równaniach, werbalne twierdzenia de Soto o wyższości jego propozycji nad innymi mogą nie wystarczyć, aby przekonali się oni do austriackiego punktu widzenia na ekonomię.