English info

Biały Kruk

Autor: Aleksandra Panek, Agnieszka Żmigrodzka

Data: 13 kwietnia 2012

Choć większość Czytelników markę Kruk zapewne kojarzy głównie z piękną biżuterią, artykuł ten dotyczy spółki o zgoła innym profilu działalności. Spółka Kruk S.A. (w odróżnieniu od W.Kruk S.A., należącej do Grupy Vistula) zajmuje się windykacją należności.

Kruk

Jak powstał Kruk?

Spółka powstała w 1998 roku we Wrocławiu – została założona przez dwóch prawników po aplikacji sędziowskiej. Dzięki swojemu niestandardowemu podejściu do windykacji należności, w ciągu 5 lat od powstania, spółka Kruk stała się liderem rynku, na którym działa. Przewagą konkurencyjną Kruka jest ponadprzeciętna skuteczność w windykacji, osiągana dzięki zawieranym ugodom (np. rozkładanie zadłużenia na mniejsze raty, możliwe do spłacenia przez zadłużonego po uszy konsumenta). Zawarcie ugody z dłużnikiem zwiększa szansę na pomyślną windykację należności do 70-80% wobec 40-50% szans przy metodach tradycyjnych (nakazy zapłaty, sąd, komornik). W 2003 roku w sukces spółki uwierzył fundusz private equity Enterprise Investors i zainwestował w Kruka 12 mln dolarów, obejmując 70% udziałów; w następnym roku fundusz zainwestował kolejne 10 mln dolarów. Dzięki tak pokaźnemu zastrzykowi gotówki, Kruk mógł rozwijać się bardzo dynamicznie, na początku w Polsce, a później za granicą, wchodząc na rynki Europy Środkowej – Rumunię, Czechy i Węgry.

Jak działa Kruk?

Kruk specjalizuje się w windykacji należności od klientów indywidualnych będących głównie dłużnikami banków oraz spółek telekomunikacyjnych. Pozyskiwanie należności do windykacji odbywa się na dwa sposoby: poprzez inkaso albo skup wierzytelności. W pierwszym przypadku Kruk dostaje od swojego klienta pakiet należności do windykacji. Po odzyskaniu należności około połowę oddaje swojemu klientowi, reszta stanowi przychód spółki. Jeśli chodzi o skup wierzytelności, to Kruk kupuje pakiety wierzytelności po 10-15% ich ceny nominalnej (zespół analityków zajmuje się dokładną wyceną każdego pakietu), a całość windykowanych należności traktowana jest jako przychód spółki.

Obecnie do spółki Kruk S.A. należy 11 spółek zależnych, których działalność dopełnia core business, znajdujący się w spółce matce. I tak mamy między innymi: SeCapital Luksemburg, będący funduszem sekurytyzacyjnym, Kancelarię Prawną Raven, zajmującą się nadzorem nad egzekucją komorniczą oraz windykacją wierzytelności korporacyjnych, Rejestr Dłużników ERIF, będący jednym z trzech biur informacji gospodarczej w Polsce, Kruk Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Kruk International Rumunia, Kruk International Czechy oraz Biuro Detektywistyczne Kruk, które poszukuje informacji gospodarczych na temat osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Finanse Kruka

Wyniki finansowe Kruka są nadzwyczaj dobre: w 2011 roku przychody Grupy wzrosły o 67% w porównaniu z rokiem poprzednim do 274 mln złotych, zysk operacyjny w 2011 roku wzrósł ponad dwukrotnie, co oznacza wzrost marży operacyjnej z 26% w 2010 roku do 35% w 2011 roku. Zysk netto uzyskany przez Grupę Kruk w 2011 roku pomimo rosnących kosztów finansowych wzrósł niemal dwukrotnie i  wyniósł 66 mln złotych. Warto zauważyć, że inwestycje w pakiety wierzytelności wzrosły z 264 mln złotych w 2010 roku do 721 mln złotych na koniec 2011, co wróży dalszy wzrost przychodów i zysków spółki. Niekwestionowanym sprzymierzeńcem Kruka jest spowolnienie gospodarcze, które obecnie ma miejsce i sprawia, że część konsumentów ma poważne kłopoty z zachowaniem swojej płynności i spłatą zobowiązań, głównie pożyczek konsumpcyjnych wobec banków. Przeważająca część zakupionych przez Kruka pakietów wierzytelności to niespłacane kredyty konsumenckie. Jednak tak szybki wzrost przychodów nie byłby możliwy bez dostępu do dużej ilości kapitału obrotowego, a ten został pozyskany przez Kruka dzięki emisjom obligacji (na koniec 2011 roku wartość zobowiązań Kruka z tytułu obligacji wyniosła 339,5 mln złotych).

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że rynek windykacji należności w Polsce dopiero się rozwija  - pozycja Kruka jako lidera na rynku może zostać zagrożona wraz ze wzrostem konkurencji na rynku, np. pojawieniem się jakiegoś międzynarodowego gracza z dużym kapitałem i know-how. Wzrost konkurencji oznaczałby dla Kruka także, a może przede wszystkim, spadek osiąganych marż. Z drugiej strony, należy pamiętać, że Kruk zdecydował się na ekspansję do krajów Europy Środkowej (Rumunia, Czechy i Węgry), gdzie rynek windykacji należności jest jeszcze w powijakach (szczególnie w Rumunii), więc marże osiągane na tamtych rynkach jeszcze przez jakiś czas pozostaną na niezłym poziomie.

Rozdziobią na Kruki, wrony?

Kruk S.A. zadebiutował na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych bardzo niedawno – w maju 2011 roku. Od tamtego czasu kurs akcji Kruka wzrósł o 13% z 41,7 zł do ok. 47zł obecnie (z małą wpadką w sierpniu 2011, kiedy kurs akcji spadł do 32 zł, jednak szybko wrócił na ścieżkę wzrostu). Choć spółka jest już dosyć droga (wskaźnik cena/zysk wynosi 13,1), to naszym zdaniem papier ten da jeszcze trochę zarobić w najbliższej przyszłości. Może też być niezłą okazją inwestycyjną dla inwestora strategicznego, który chciałby przejąć udziały w spółce od Enterprise Investors, które obecnie posiada jedną czwartą wszystkich udziałów (21 stycznia 2012 skończyły się lock-upy zobowiązujące Enterprise Investors do niesprzedawania akcji Kruka). Wszyscy, którzy zdecydują się zainwestować w akcje Kruka, powinni bacznie obserwować skład jego portfela wierzytelności (skupowanych i sekurytyzowanych), gdyż od jego jakości w największej mierze zależeć będzie dalsze powodzenie spółki.