English info

Plan walki ze światową biedą - Jeffrey Sachs „Koniec z nędzą”

Autor: Anna Grodecka

Data: 25 stycznia 2012

„Koniec z nędzą” to przełomowa, inspirująca książka autorstwa znanego profesora ekonomii rozwoju, Jeffreya Sachsa. Przedmowę do „Końca z nędzą” napisał Bono, angażując się w propagowaną przez naukowca akcję walki ze światową nędzą.

koniec z nedza zadanie dla naszego pokolenia b iext6241117

Nie jest to typowa pozycja ekonomiczna, zrozumiała jedynie dla znawców – przystępny język powoduje, że każdy zainteresowany tematyką biedy na świecie i jej związków z rozwojem gospodarczym państw przeczyta ją z zainteresowaniem.

Książka podzielona jest na dwie główne części. W pierwszej z nich autor prezentuje kilka faktów na temat rozmieszczenia biedy na świecie i różnych dróg rozwoju poszczególnych kontynentów i państw. Następnie Sachs przechodzi do studiów przypadku kilku krajów, w których pracował jako doradca ekonomiczny i którym pomógł w walce m.in. z hiperinflacją. Wśród tych krajów znajduje się Polska – Sachs doradzał polskim politykom w latach 90. XX w., dlatego naszemu krajowi został poświęcony odrębny rozdział.

Druga część książki prezentuje długofalowy plan walki z nędzą na świecie i pokazuje, jak niskimi nakładami cel ten może zostać osiągnięty w niedalekiej przyszłości – o ile najbogatsi tego świata, w tym Stany Zjednoczone, zgodzą się zwiększyć swoją pomoc krajom biednym. Szczególną uwagę Sachs poświęca problemom Afryki, a w szczególności walce z AIDS i malarią, które uniemoż l iwi aj ą afrykańskim społeczeństwom wyjście z pułapki biedy.

„Koniec z nędzą” to przejmująca książka, której lektura spowoduje, że czytelnik zechce sięgnąć do własnej kieszeni w celu walki ze światową biedą. Jest to bez wątpienia lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych światową polityką i ekonomią, a także dla osób, które chcą poszerzyć swoje horyzonty w przyjemny, ale i pożyteczny sposób.