English info

"Ekonomika i finanse gospodarstw domowych", Czesław Bywalec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 - recenzja

Autor: Małgorzata Kosiecka

Data: 27 lutego 2011

Książka Prof. dr hab. Czesława Bywalca, pracownika naukowego na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest efektem jego wieloletnich badań nad postępowaniem gospodarstw domowych. Autor porusza w niej ważne zagadnienia dotyczące ich ekonomii i finansów.

Ekonomika i finanse gospodarstw domowychCzeslaw Bywalecimagesbig13978 83 01 15916 0

W pracy zwięźle i zrozumiale przedstawiono istotę i funkcje gospodarstw domowych oraz podkreślono ich ważną rolę w tworzeniu gospodarki narodowej. Omówiono najważniejsze teorie dotyczące ich zachowań i sposobów podejmowania decyzji. Z pewnością nie tylko specjalistów zainteresuje przedstawiony proces tworzenia i analizy bilansu majątkowego oraz budżetu gospodarstwa domowego. Zapoznanie się ze sposobami zarządzania finansami domowymi pozwala dokładnie zrozumieć takie zagadnienia, jak: sterowanie ryzykiem w gospodarstwie domowym, planowanie wydatków i dochodów oraz inwestycji i oszczędności, a także postępowanie w obliczu zadłużenia czy niewypłacalności.

Publikacja powinna zainteresować studentów, pracowników naukowych oraz osoby prowadzące badania z zakresu nauk społecznych i ekonomii. Jednocześnie zyska uznanie wszystkich tych, którzy chcieliby pogłębić posiadaną wiedzę lub dowiedzieć się, jak racjonalnie zarządzać finansami własnego gospodarstwa domowego.