English info

Zmiany w Radzie Polityki Pieniężnej

Autor: Anna Grodecka

Data: 14 lutego 2010

Rada Polityki Pieniężnej to organ Narodowego Banku Polskiego, w skład którego wchodzi 10 członków. Prezes NBP przewodniczy radzie, pozostałych dziewięciu członków nominują po równo: Senat, Sejm i Prezydent. Kadencja członka RPP trwa 6 lat.

Na początku tego roku upłynęła kadencja niektórych członków RPP. Z Radą pożegnali się: prof. Jan Czekaj, wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie i były wiceminister finansów, prof. Marian Noga, były rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, prof. Stanisław Owsiak, wykładowca Collegium Medium Uniwersytetu Jagielloński, prof. Mirosław Pietrewicz, były Minister Skarbu Państwa i profesor SGH, dr Halina Wasilewska-Trenkner, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów i były sekretarz stanu.

Nowymi członkami Rady z nominacji Sejmu są: Andrzej Bratkowski, były doradca Leszka Balcerowicza i były główny ekonomista banku Pekao, oraz Elżbieta Chojna-Duch, wiceminister finansów. Kadencja trzeciego członka Rady z nominacji Sejmu kończy się 7 lutego 2010 roku, głosowanie w sprawie powołania nowego członka zostało zaplanowane na 9 lutego, a główną kandydatką jest posłanka PO, prof. Anna Zielińska-Głębocka. Kadencja członków Rady z nominacji Senatu upłynęła 23 stycznia. Nowymi członkami z mianowania Senatu są: Jerzy Hausner, były minister gospodarki, Andrzej Rzońca, pracownik naukowy SGH i były doradca prezesa NBP, oraz Jan Winiecki, były prezes Centrum A. Smitha oraz były doradca Lecha Wałęsy. Kadencja członków nominowanych przez Prezydenta upływa 18 lutego bieżącego roku. Nowymi kandydatami głowy państwa są: Zyta Gilowska, Adam Glapiński i Wojciech Roszkowski.

W tym roku nastąpi więc całkowita wymiana członków RPP. Ci powołani 6 lat temu przez Prezydenta odejdą w II połowie lutego, zatem pierwszym posiedzeniem „nowej” Rady będzie to, które odbędzie się 23-24 lutego.