English info

Wygraj sztabkę złota


Odpowiedz na 3 proste pytania i wygraj sztabkę złota.

Pytania konkursowe znajdują się w miesięczniku TREND wydanie marzec 2014.

Odpowiedzi na trzy powyższe pytania należy przesłać 
na adres konkurs@gazetatrend.pl do 11 maja 2014 r. 
Wśród tych, którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi, 
rozlosujemy nagrodę główną oraz nagrodę dodatkową!
NAGRODA GŁÓWNA:
5-gramowa sztabka złota
Fundatorem sztabki jest Mennica Wrocławska - jeden 
z wiodących dealerów złota i srebra inwestycyjnego 
w Polsce, posiadająca 10 oddziałów w całym kraju. 
Z Mennicą Wrocławską powiązane 
są takie marki jak: Bulioner.pl oraz rynekzlota24.pl.
NAGRODA DODATKOWA:
Książka Adama Zaremby
„Jak zarabiać na 
surowcach”


Start konkursu 19 marca 2014 r.

NAGRODA GŁÓWNA:

5-gramowa sztabka złota

NAGRODA DODATKOWA:

Książka Adama Zaremby "Jak zarabiać na surowcach"

 

Wśród osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrodę główną oraz nagrodę dodatkową. 

Na odpowiedzi czekamy do 11 maja 2014 r. 


Fundatorem sztabki jest Mennica Wrocławska - jeden z wiodących dealerów złota i srebra inwestycyjnego w Polsce.

 

Wyjaśnienie: Udział w konkursie oznacza akceptację poniższego regulaminu konkursu.


 

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj sztabkę złota”

 

Warunki ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest wydawca czasopisma „Trend – miesięcznik o sztuce inwestowania”, zwane dalej Miesięcznikiem. 
 2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat rynków finansowych. 

Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich Czytelników Trendu, z wyłączeniem Redakcji i współpracowników Miesięcznika.
 2. Zgłoszenie do konkursu (na adres konkurs@gazetatrend.pl) powinno zawierać:

- rozwiązanie zagadki konkursowej;

- imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz adres do wysyłki i numer telefonu kontaktowego;

     3. Brak jakiejkolwiek z ww. danych skutkuje nieważnością zgłoszenia.

Tryb przyznawania nagród

 1. Wytypowanie zwycięzców odbywa się w drodze losowania.
 2. Lista zwycięzców jest publikowana na stronie internetowej www.gazetatrend.pl/konkurs.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą na adres wpisany w zgłoszeniu do konkursu. Na prośbę uczestnika możliwy jest również odbiór osobisty w Warszawie w ciągu maksymalnie 30 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. 
 4. Fundatoram nagród jest Mennica Wrocławska.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany nagród konkursowych w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
 6. Brak odbioru nagrody w ciągu 20 dni kalendarzowych lub podanie niewłaściwego adresu wysyłkowego może skutkować przedawnieniem. O zaistniałym fakcie decyduje Redaotor Naczelny miesięcznika.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na potrzeby związane z promocją miesięcznika TREND oraz dodanie adresu do listy mailingowej portalu inwestycyjnego www.gazetatrend.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród, jeśli żadne ze zgłoszeń nie spełni wymogów określonych w Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pod adresem dorota.sierakowska@gazetatrend.pl .
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie dotyczących sporów, reklamacji lub innych sytuacji będzie decydować Redakcja miesięcznika na bieżąco.