English info

II Kongres Zarządów Spółek „Kapitał z Giełdy” 2011 - 6-7 października 2011

Autor: Redakcja Trend

Data: 31 sierpnia 2011

Wiedza jest najcenniejszym bogactwem w aktywach firmy. Z tą myślą organizujemy Kongresy Zarządów Spółek - Kapitał z Giełdy. Ubiegłoroczna, pierwsza edycja Kongresu odniosła duży sukces, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Z tym doświadczeniem postanowiliśmy ponownie zrealizować Kongres Zarządów spółek „Kapitał z Giełdy”.

Coraz większa liczba przedsiębiorców interesuje się pozyskaniem środków na rozwój z rynku kapitałowego. Świadczy o tym wzrastająca niemal każdego dnia liczba spółek debiutujących na małym parkiecie NewConnect. Niestety w dalszym ciągu tylko niewielki odsetek polskich przedsiębiorców dysponuje odpowiednią wiedzą na ten temat. Brak wiedzy budzi strach przed nieznanym i w ten sposób koło się zamyka. Przedsiębiorcy mogą oczywiście korzystać z porad i wskazówek Autoryzowanego Doradcy, jednak niezwykle ważna jest możliwość samodzielnej oceny sytuacji, a także zadań wykonywanych przez AD. O tym jak wielkie możliwości daje przedsiębiorcom polski rynek kapitałowy i w jaki sposób znaleźć się w gronie jego beneficjentów, będzie można się dowiedzieć podczas drugiej edycji Kongresu „Kapitału z Giełdy”. W tym roku postanowiliśmy poszerzyć ofertę o tematy, które mogą zainteresować przedstawicieli spółek już obecnych na Giełdzie. Dodatkową wartością dla uczestników będzie możliwość wymiany cennych doświadczeń, co może okazać się szczególnie istotne dla firm dopiero myślących o wejściu na parkiet.

Kapitał pozyskiwany tradycyjnymi sposobami bardzo często nie wystarcza na realizację strategicznych planów. Rynek kapitałowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom spółek, stwarzając atrakcyjne możliwości pozyskania środków na rozwój. Partnerami strategicznymi tegorocznego Kongresu są 4Audyt – ekspert w branży audytorskiej, posiadający wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, a w szczególności upubliczniania spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych i rynku alternatywnym NewConnect. Drugim Partnerem Strategicznym Kongresu jest Kancelaria Łatała i Wspólnicy – eksperci w obsłudze prawnej i podatkowej polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Pierwsza część Kongresu będzie poświęcona w głównej mierze zagadnieniom teoretycznym związanym z pozyskaniem środków z rynku kapitałowego. W polu zainteresowania znajdzie się rynek główny warszawskiej GPW, Alternatywny System Obrotu NewConnect oraz rynek dłużnych papierów wartościowych Catalyst. Wiele tematów prelekcji będzie dotyczyło formalności jakie trzeba dopełnić przed wejściem na giełdę – przygotowania prospektu emisyjnego/dokumentu informacyjnego, due diligence. Przedsiębiorcy zyskają również wiedzę na temat kosztów, czasu i zasobów niezbędnych w procesie wchodzenia na parkiet giełdowy. Nie braknie również prelekcji na temat analizy i wyceny spółki giełdowej, obowiązków informacyjnych, promocji spółki i jej oferty, czyli tzw. PR i IR, informacji poufnych, odpowiedzialności spółki.

W drugim dniu Kongresu odbędą się warsztaty praktyczne. Będą one dotyczyły różnorodnych zagadnień, m.in. strategii pozyskania kapitału na rozwój, analizy dokumentu informacyjnego, planowania podatkowego, szans i zagrożeń związanych z wejściem spółki na giełdę. Jeden z warsztatów będzie dotyczył tak ważnego tematu jak rozmowy z inwestorami – jak się do nich przygotować, jak zabezpieczyć swój pomysł, jak spisywać umowę.

Jesteśmy przekonani, że taki dobór tematyki pozwoli na zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej w procesie wchodzenia spółki na Giełdę. Do udziału w Kongresie w roli prelegentów zaprosiliśmy firmy z wieloletnim doświadczeniem w rynku kapitałowym, które z całą pewnością rozwieją wszelkie wątpliwości przedsiębiorców myślących o wprowadzeniu spółki do obrotu giełdowego. Poza tym, IPO S.A. jako organizator tego typu wydarzeń dokłada wszelkich starań w trosce o zadowolenie swoich klientów.

- Grupa IPO S.A. łączy rolę Autoryzowanego Doradcy NewConnect i Catalyst z consultingiem, PR i IR. Nasze wszechstronne doświadczenie pozwala nam stworzyć ofertę Kongresu dostosowaną do potrzeb spółek zainteresowanym finansowaniem z giełdy. Dzięki wieloletniej obecności na rynku kapitałowym zdobyliśmy doświadczenie i wiedzę, którą teraz pragniemy przekazywać kolejnym spółkom – mówi Anna Janus - Prezes Zarządu IPO S.A

Oferta Kongresu jest skierowana do Prezesów i członków zarządu spółek, właścicieli firm, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, członków rad nadzorczych, dyrektorów finansowych, kadry zarządzającej i dyrektorów operacyjnych, jak również osób zajmujących się PR i IR spółek. Już ubiegłoroczna edycja przyciągnęła bardzo dużą liczbę przyszłych emitentów, którzy bardzo wysoko ocenili poziom Kongresu.

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie w dniach 6-7 październik. Na miejsce wydarzenia wybraliśmy słynny, podwarszawski Hotel 500, malowniczo położony nad Zalewem Zegrzyńskim.

Wszystkie aktualne informacje oraz formularz zgłoszenia znajdują się pod adresem: http://kongresgieldowy.ipo.pl/

Zapraszamy serdecznie.