English info

Zapraszamy do rozwiązania grudniowej krzyżówki!

Autor: Anna Grodecka

Data: 19 grudnia 2010

Zapraszamy do rozwiązania grudniowego konkursu krzyżówka. Premiujemy aż 5 pierwszych miejsc. Zgłoszenia do 23 grudnia.

 

Regulamin konkursu

Krzyżówka grudzień 2010