English info

Konkurs "Żak Inwestuje 2010" BDM SA

Autor: BDM SA

Data: 21 października 2010

Żak Inwestuje - jeszcze możesz przystąpić do realizacji!

Do końca listopada został przedłużony termin rejestracji do konkursu „Żak Inwestuje 2010”, który jest organizowany przez BDM SA. Celem konkursu jest popularyzacja inwestowania w instrumenty finansowe, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, wśród pełnoletnich uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych wszystkich typów, którzy nie ukończyli 26 roku życia.  

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu dla początkujących inwestorów został przedłużony do 30 listopada. Organizatorzy postanowili dać szansę studentom, którzy nie zdążyli przesłać zgłoszenia w związku z obowiązkami wynikającymi z początku nowego roku akademickiego. Przedłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń jest zgodne z obowiązującym regulaminem. 

Pomysł zorganizowania konkursu inwestorskiego dla osób poniżej 26 roku życia zrodził się w wyniku przeprowadzonych z GPW i FERK (Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego) szkoleń obejmujących kilka polskich miast. Ich efektem powinna być praktyczna umiejętność inwestowania. Tegoroczna edycja jest kontynuacją konkursu, który odbył się w 2009 roku.

Aby przystąpić do konkursu należy otworzyć w BDM SA rachunek inwestycyjny Żak i wpłacić na niego minimum 1 000 zł. Na jego podstawie BDM S.A. prowadzić będzie rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny. Do otwarcia rachunku należy podać: serię dowodu osobistego, NIP, adres Urzędu Skarbowego oraz numer ważnej legitymacji studenckiej (ewentualnie zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki) lub legitymacji szkolnej. Rejestrować się  można poprzez stronę www.bdm.com.pl/konkurs.

Zlecenia można składać telefonicznie, przez Internet lub osobiście w POK BDM.

Uczestnicy konkursu podejmują decyzje o tym, w co i ile zainwestować, by pomnażać wpłacone środki. O zwycięstwie decyduje miejsce w Rankingu w dniu zakończenia konkursu. Ranking ten, opracowany będzie w oparciu o stosunek wartości aktywów zgromadzonych na rachunku konkursowym w dniu jego zakończenia do sumy środków wpłaconych w trakcie trwania projektu.

Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska ten sam wynik, o kolejności zdecyduje wyższa suma środków pieniężnych wpłaconych na rachunek w trakcie trwania konkursu. Jeżeli i tutaj konieczne będzie rozstrzygnięcie, to wtedy decydujący będzie moment otwarcia rachunku.

Regulamin konkursu: http://www.bdm.com.pl/files/Regulamin_Konkurs_Zak_Inwestuje.pdf

Na zwycięzcę czeka 3 000 złotych, które zostaną przekazane na jego rachunek konkursowy. Młodzi inwestorzy, którzy zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają aparat fotograficzny i nagrody książkowe.

Rywalizacja rozpocznie się 18 października i zakończy 31 grudnia 2010.

 

„ŻAK INWESTUJE 2010”

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 września - 30 listopada 2010

Termin trwania konkursu: 18 października - 31 grudnia 2010

Rejestracja: www.bdm.com.pl/konkurs, lub każdy POK BDM S.A. (www.bdm.com.pl/poki)

 

Więcej informacji:

Małgorzata Wojtowicz

 

Marta Soluch

PR Manager

 

 

Beskidzki Dom Maklerski SA

 

Multi Communications

tel. 032 208 14 28

 

tel. 0 662 182 906      

wojtowicz@bdm.com.pl

 

 

marta.soluch@multipr.pl

 

 

 

O Beskidzkim Domu Maklerskim S.A.:

 

Beskidzki Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność maklerską na podstawie Decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPWIG-4021-7/2002 z dnia 26 marca 2002 roku.  BDM S.A. działa na rynku kapitałowym od 1993 roku, a w 1999 Spółka otrzymała status członka Giełdy Papierów Wartościowych.  Beskidzki Dom Maklerski S.A. świadczy pełen zakres usług maklerskich, dopuszczalnych na polskim rynku kapitałowym: usługi brokerskie (obrót giełdowy, jednostki TFI), zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz usługi analityczne. BDM S.A. pełni również rolę Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, na początku 2010 roku został on uznany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie za najaktywniejszego animatora na rynku NC.