English info

III Kongres Makroekonomiczny

Autor: Redakcja TREND

Data: 29 października 2015

W dniach 25-26 listopada w Szkole Głównej Handlowej odbędzie się Kongres Makroekonomiczny. To już trzecia edycja wydarzenia organizowanego przez Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych oraz Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii.

kongres10x10

Mimo swojej krótkiej historii Kongres Makroekonomiczny szybko wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń studenckich i akademickich, przyciągając nie tylko znamienitych prelegentów, ale także słuchaczy zainteresowanych ważnymi i aktualnymi tematami poruszanymi podczas licznych paneli dyskusyjnych.

Głównym celem Kongresu Makroekonomicznego jest integrowanie środowisk akademickich, biznesowych i studenckich, a tym samym stworzenie platformy wymiany myśli i doświadczeń. Wydarzenie ma wpływ na kształtowanie się przyszłych elit naszego państwa dzięki zachęcaniu młodych pasjonatów ekonomii do podjęcia debaty gospodarczej.

Organizatorzy Kongresu Makroekonomicznego co roku starają się podjąć aktualne tematy, ściśle związane z wyzwaniami, przed jakimi stoi polska gospodarka. Podobnie stanie się także podczas tegorocznej edycji, której tematem przewodnim jest strefa euro. Nasi prelegenci, wśród których znajdą się m.in tacy naukowcy i praktycy jak: Tomasz Marciniak (McKinsey & Company), prof. Cezary Wójcik (SGH, Center for Leadership), prof. Andrzej Sławiński (SGH, NBP) oraz prof. Michał Brzoza-Brzezina (SGH, NBP), zajmą się tematyką źródeł kryzysu w strefie euro, pułapką wiecznej stagnacji oraz szansami i zagrożeniami, jakie dla polskiej gospodarki niesie wprowadzenie wspólnej waluty. Uczestnicy Kongresu będą mieli szansę nie tylko czynnie uczestniczyć w konferencji, odbywającej się 25 listopada, podczas której odbędą się trzy panele dyskusyjne oraz wykłady wiodące, ale także wziąć udział w warsztatach, debatach oksfordzkich oraz spotkaniu grupy roboczej Young Scholars Initiative które będą miały miejsce podczas drugiego dnia Kongresu.

Więcej informacji o Kongresie Makroekonomicznym można znaleźć na:

http://www.kongresmakroekonomiczny.pl/

https://www.facebook.com/KongresMakroekonomiczny