English info

Emerging Europe 2014

Autor: Redakcja TREND

Data: 10 marca 2014

W dniach 12-13 marca 2014r. odbędzie się jubileuszowa edycja projektu „Emerging Europe”, organizowanego przez Klub Inwestora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tegoroczne przedsięwzięcie zdecydowanie możemy określić mianem przełomowego, ponieważ zmienia się forma wydarzenia – dotychczasowa konferencja została przekształcona w Studencki Kongres Gospodarczy.

logoEE

Tradycyjne wykłady, zastąpione zostały debatami i panelami dyskusyjnymi, a dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w profesjonalnym case study przeprowadzonym przez jedną z najbardziej doświadczonych firm konsultingowych – KPMG. Projekt jest także doskonałą okazją do wypromowania polskiej jakości wśród innych krajów regionu, bowiem jak co roku do współpracy zaproszeni zostali studenci prestiżowych uczelni m.in. z Moskwy, Kijowa, Budapesztu czy Varny.

Anglojęzyczny Kongres pomaga budować świadomość gospodarczą studentów, jak  również poszerzać wiedzę w zakresie sytuacji ekonomiczno-politycznej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także zgłębiać tajniki fuzji i przejęć. Rangę wydarzenia podnoszą wybitni prelegenci – osobistości ze świata biznesu, polityki i finansów.

,,Emerging Europe 2014” rozpocznie debata inauguracyjna ,,Perspektywy rozwoju Polski na tle innych krajów Europy Środkowo - Wschodniej. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne.” z udziałem m.in. dr Marcina Piątkowskiego z Banku Światowego. W dalszej kolejności  podczas paneli dyskusyjnych omówiona zostanie najpierw, ważna dla Europy, kwestia energetyki i zasobów naturalnych, a następnie procesy konsolidacyjne. Dr hab. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej oraz przedstawiciele takich firm jak PGE czy Orlen przedstawią ,,Szanse, zagrożenia i wyzwania dla spółek sektorów w Europie Środkowo - Wschodniej oraz kwestie środowiskowe i regulacje UE na rynku energii”. Drugi dzień Kongresu rozpocznie tematyka infrastruktury i transportu. Jacek Leonkiewicz, Zarządzający ds. Prywatyzacji i Nadzoru Grupy PKP, poprowadzi dyskusję o perspektywach rozwoju tych gałęzi w Polsce. Z kolei w fascynujący, lecz skomplikowany świat fuzji i przejęć wprowadzi nas Andre Schuurman z KPMG, który omówi formę tychże procesów na polskim rynku oraz Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty SA, dzięki któremu poznamy ,,Korzyści, szanse i zagrożenia dla inwestorów i firm”. W debacie tej udział weźmie również Paweł Graniewski, Wiceprezes ds. Finansów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Mecenas Jakub Jędrzejak.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej:

http://www.emerging-europe.pl/