English info

Warto wiedzieć, ile wart jest zespół

Autor: PARP

Data: 18 lutego 2014

Warto wiedzieć, ile wart jest zespół – Trwa nabór firm do udziału w testowym wdrożeniu NKL

Jeszcze tylko miesiąc pozostał przedsiębiorcom na zgłoszenie swojej firmy do udziału w testowym wdrożeniu narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego (NKL). Do końca marca 2014 właściciele, menedżerowie i osoby odpowiedzialne za działy kadr/HR/personalne, finansowe i księgowości mogą zgłaszać chęć przetestowania komputerowej aplikacji do obliczania wartości zasobów ludzkich w swojej organizacji. Narzędzie przygotowane przez ekspertów SGH, w ramach wspólnego projektu realizowanego z PARP „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa”, jest proste w obsłudze i w swoim finalnym kształcie będzie dostępne bezpłatnie online dla wszystkich zainteresowanych odbiorców.

Nabór chętnych, chcących przetestować innowacyjną aplikację kończy się 31 marca br. Udział w testowym wdrożeniu narzędzia pomiaru wartości kapitału ludzkiego (w skrócie nazwanego NKL) to korzyść nie tylko dla przedsiębiorców ale i dla jego twórców. Eksperci SGH przeszkolą z zakresu praktycznego wykorzystania narzędzia, a w międzyczasie zbiorą informacje na temat działania NKL w naturalnym środowisku przedsiębiorstwa, potrzeb przyszłych użytkowników oraz sugestii ewentualnych usprawnień i poprawek. Grupa firm biorąca udział w testach jako pierwsza otrzyma możliwość wykorzystania aplikacji, zyska realny wpływ na jej finalny kształt i efektywne działanie, a pod okiem zespołu projektowego SGH nabędzie wiedzę z bieżącej obsługi NKL.

Prosta aplikacja dla małych i dużych

Wykorzystanie narzędzia w przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele korzyści. Oznacza lepszą kontrolę kosztów personalnych, korzystniejsze wykorzystanie potencjału pracowników, pomoc w podejmowaniu decyzji menedżerskich, ocenę obecnego systemu zarządzania, a także podwyższenie rangi działów i menedżerów HR, które dzięki twardym danym staną się partnerem do rozmów z właścicielami i członkami zarządów swoich firm. – podkreśla Justyna Nosko, koordynator projektu z Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego PARP.

NKL zostało oparte o rozwiązania podobne do arkusza kalkulacyjnego, dlatego jest proste w obsłudze.
W jego skład wchodzi 10 podstawowych arkuszy oraz 6 przeznaczonych do przechowywania danych ankietowych. Firma wpisuje w arkusze NKL następujące informacje: kluczowe informacje
o przedsiębiorstwie, w tym dane o kapitale ludzkim oraz dane finansowe w ramach pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego, różnego rodzaju wskaźników, w tym: kosztowych (np. koszty szkoleń, wynagrodzeń, itp.), czasowo-ilościowych (np. absencja, fluktuacja, czas szkoleń, itp.), jakościowych (np. postawy, doświadczenie, kompetencje, itp.), czy wydajności (np. zwrot z inwestycji w kapitał ludzki, itp.).

Rozpoczęcie pracy z NKL otwiera plik startowy. Klikając w odpowiedni link można skonfigurować go pod kątem małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Każdy arkusz startowy składa się z 4 modułów: kluczowych informacji o przedsiębiorstwie, pomiaru i wyceny kapitału ludzkiego, sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego oraz badań ankietowych. Wybór wielkości przedsiębiorstwa przekłada się z kolei na dostęp do odpowiednich wskaźników pomiaru oraz metod wyceny zasobów ludzkich. W przypadku wyboru małej firmy użytkownik otrzymuje dostęp do najprostszych wskaźników, które zostają uzupełniane o bardziej zaawansowane opcje w przypadku wyboru firmy średniej wielkości – tłumaczy Dr Łukasz Sienkiewicz, koordynator merytoryczny NKL z Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH w Warszawie.

Komu przyda się NKL?

NKL ma być praktycznym narzędziem dla pracowników działów personalnych, którzy we współpracy
z zespołami księgowości czy kadrą kierowniczą będą gromadzić niezbędne dane. Narzędzie pomoże
w przygotowaniu ostatecznego sprawozdania o stanie zasobów ludzkich organizacji, uzupełnianiu danych kadrowych oraz dotyczących zarządzania. Zastosowanie dla NKL znajdą również księgowi i pracownicy działów finansowych, właściciele przedsiębiorstw i kadra zarządzająca, oraz zewnętrzni konsultanci z firm doradczych.

Aplikacja stanowi doskonałe narzędzie wspomagające szerokie spektrum procesów decyzyjnych
i przygotowania długofalowych planów rozwoju przedsiębiorstwa, gdyż dostarcza konkretnych wniosków ze sprawozdań i interpretacji poszczególnych wskaźników. Przykładowo pracownikom odpowiedzialnym za działy HR, którzy chcą zbadać wskaźnik kosztów pozyskania pracownika, narzędzie pomoże tak dobrać metody rekrutacji i selekcji kandydatów, aby zmieścić się w wyznaczonym budżecie. W sytuacji potrzeby zwolnień pracowników NKL podpowie, z jakimi kosztami będą wiązały się ich odejścia i odpowie, czy warto podejmować decyzję o zwolnieniach, a następnie jaki będzie miała ona wpływ na budżet firmy.

Udział w testach narzędzia jest bezpłatny. Chętni powinni zgłosić się do końca marca do organizatorów projektu, których dane dostępne są na stronie www.nkl.parp.gov.pl.