English info

NetClub - profesjonalizm już na studiach

Autor: Redakcja TREND

Data: 21 października 2012

Pełne sale wykładowe, praca licencjacka pisana przy współpracy z firmą, szkolenia w największych korporacjach, a to wszystko oparte na budowaniu biznesowych relacji już w trakcie studiów - to tylko niektóre cele, jakie postawił sobie NetClub - innowacyjna organizacja założona przez studentów SGH, która będzie wspierać studentów w ich drodze do profesjonalizmu.

Netclub

Biznes ulega ciągłym zmianom, przez co uczelniom trudno dopasowywać swój program do wymagań rynku pracy.  NetClub wychodzi naprzeciw tym potrzebom i buduje płaszczyznę współpracy projektowej między biznesem a ambitnymi studentami. Organizację założyli studenci SGH i UW, jednak nie ograniczają działalności jedynie do swoich uczelni, proponując również projekty ogólne, obejmujące kilka najlepszych ośrodków akademickich w Polsce.

Świetnym pomostem między studiami a pracą jest projekt Grant na Start , który umożliwia nawiązanie bliskiej współpracy z biznesem poprzez pisanie prac dyplomowych na tematy zaproponowane przez firmy partnerskie. Po wypełnieniu warunków umowy studenci będą mieć zagwarantowane zatrudnienie na płatne praktyki. Możliwe jest także otrzymanie wynagrodzenia już w czasie pisania pracy dyplomowej.

Projektem, który już teraz wychodzi poza mury SGH jest OpenKnowledge.  Studenci 9 kół naukowych z UW, PW i SGH, wspierani przez pracowników naukowych, wspólnie poprawiają jakość artykułów w największej internetowej encyklopedii – Wikipedii. Celem projektu jest także rozwijanie współpracy pomiędzy studentami różnych uczelni.

Wypełnione studentami sale wykładowe zapewni NetAcademy –  na zajęciach na uczelni pojawią się profesjonaliści z renomowanych firm zewnętrznych, którzy zaprezentują studentom omawiane tematy na przykładzie przeprowadzonych  przez nich projektów.

Zdobywanie umiejętności pracy w zespole umożliwi Akademia Teamworkingu – seria 4 szkoleń przeprowadzanych w siedzibie Deloitte  – Partnera Strategicznego NetClubu. Uczestnicy będą współpracować  w grupach nad rozwiązaniem case study, którego każda z części porusza odmienną tematykę  (np. corporate finance). Akademia Teamworkingu stanowi również możliwość rekrutacji do NetClubu. Rekrutacja na akademię zakończy się 4 listopada.

Spotkania w mniej formalnej atmosferze z przedstawicielami firm odbędą się w ramach  NetEvenings. Ich celem jest dzielenie się ze studentami informacjami dotyczącymi kuluarów pracy w dużych korporacjach i małych przedsiębiorstwach.

Informacje o aktualnych wydarzeniach, rekrutacji i konkursach NetClub SGH można znaleźć na stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/LaczyNasNetworking. Szczegóły o organizacji oraz realizowanych projektach  znajdują się na stronie www.netclub.com.pl.