English info

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów - zapraszamy

Autor: Redakcja

Data: 26 sierpnia 2012

Zapraszamy do uczestnictwa w forum. Jest to największe międzynarodowe spotkanie liderów młodego pokolenia w Unii Europejskiej na płaszczyźnie społeczno - ekonomicznej. Sukcesy Forum ostatnich lat pozwalają nam stale rozwijać i ulepszać formę tego wydarzenia. W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów uczestniczyć będzie w tym roku blisko 400 liderów organizacji obywatelskich, politycznych, społecznych i ekonomicznych z 42 państw. Młodzi liderzy z całej Europy spotykają się w Polsce, żeby dyskutować o przyszłości Wspólnoty Europejskiej oraz podjąć międzynarodową współpracę przy wspólnych projektach.

Głównym przesłaniem Forum jest tworzenie idei dla przyszłości Europy. Forum Ekonomiczne ML to płaszczyzna dialogu i współpracy młodych liderów z państw Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i Kaukazu. Miejscem spotkania jest Polska, ponieważ uważamy, iż to tutaj powinny odbywać się debaty i rozmowy na temat przyszłości Europy. Polska, która już od ośmiu lat jest członkiem Unii Europejskiej powinna naszym zdaniem odgrywać odważniejszą rolę w kreowaniu przyszłości Starego Kontynentu.

Tematyka Forum porusza kwestie gospodarcze, polityczne, zagadnienia międzynarodowe, tematy związane z przyszłością i wizją Unii Europejskiej, stosunkami Unii z jej sąsiadami, rolą młodego pokolenia we współczesnym świecie. Ponadto program zakłada dyskusje panelowe, warsztaty w grupach, wystawy oraz spotkania z polską kulturą. Wartość merytoryczna i sukces organizacyjny corocznych edycji pozwala na określenie Forum jako jednego z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych młodego pokolenia.

Miesięcznik TREND jest patronem medialnym Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.

 

Więcej informacji na www.forum-leaders.eu