English info

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Partner miesięcznika TREND

Wydawnictwo Naukowe PWN SA największy polski wydawca encyklopedii, słowników oraz publikacji naukowych, akademickich i fachowych m.in. z ekonomii, zarządzania, marketingu, finansów i bankowości oraz metod ilościowych i dziedzin pokrewnych. W ofercie dominują encyklopedie uniwersalne i tematyczne, normatywne słowniki języka polskiego oraz słowniki języków obcych w tym seria słowników angielsko-polskich i polsko-angielskich przygotowanych we współpracy z Oxford University Press.

Na stronach internetowych www.pwn.pl działa księgarnia internetowa oraz serwisy on-line: encyklopedyczny, słownika języka polskiego, słownika ortograficznego i wyrazów obcych. Użytkownicy Internetu mogą korzystać również z poradni językowej, interaktywnych aneksów do podręczników akademickich oraz z usługi druku na żądanie. W marcu 2007 pod adresem www.ibuk.pl została uruchomiona nowoczesna internetowa czytelnia naukowa.