English info

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Partner miesięcznika TREND

Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest jednym z najstarszych wydawnictw uczelnianych w kraju. W roku 2007 obchodziliśmy 90-lecie pracy twórczej. Przez wiele lat skupiliśmy wokół swojej działalności wybitnych wykładowców – autorów publikacji – którzy poprzez wydawane w OW publikacje, przekazują wiedzę studentom i menedżerom przyczyniając się do rozwoju i nauki wielu młodych ludzi.

W swojej ofercie zgromadziliśmy wiele interesujących naukowych publikacji z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, m.in.: makro- i mikroekonomii, finansów i bankowości, zarządzania i marketingu, filozofii, socjologii, matematyki, statystyki i ekonometrii, geografii gospodarczej, nauk politycznych, prawa oraz podręczniki do nauczania języków obcych. Publikacje te przeznaczone są dla studentów kierunków ekonomicznych oraz biznesmenów, polityków i menedżerów różnych szczebli zarządzania.

Wiodąca seria „Monografie i Opracowania” prezentuje dorobek naukowy nauczycieli akademickich SGH, w tym rozprawy habilitacyjne i wybitne doktoraty.

www.wydawnictwo.waw.pl