English info

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Partner miesięcznika TREND

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. AIP to największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinnowacyjne. AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną, gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzać młodych Polaków na przedsiębiorcze tory.

AIP "Jest to największa inicjatywa studencka ostatnich lat zmierzająca do rozwoju przedsiębiorczości wśród polskiej młodzieży. Efektem projektu będzie powstanie kilkuset małych firm. Niektóre z nich mają szansę stać się w przyszłości potężnymi przedsiębiorstwami zatrudniającymi setki Polaków".

Patronat honorowy nad działalnością AIP objął Minister Gospodarki oraz Minister Edukacji Narodowej.

www.inkubatory.pl
www.aipsgh.pl