English info

Konkurs Krzyżówka


Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za wzięcie udziału w marcowej edycji konkursu Krzyżówka! Prawidłowe hasło brzmi KURODA (szef japońskiego banku centralnego). Spośród wszystkich otrzymanych zgłoszeń wylosowaliśmy trzech zwycięzców. Oto lista laureatów:

 

1. nagroda -  Stanisława Domaradzka z Zalesia

2. nagroda - Michał Martela z Warszawy

3. nagroda - Andrzej Obrębalski z Warszawy

 

Gratulujemy zwycięzcom! Pozostałych Czytelników zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji krzyżówki. Co miesiąc nowe nagrody!


 

 

 

Wyniki poprzednich edycji konkursu:
REGULAMIN KONKURSU „KRZYŻÓWKA”


Warunki ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest wydawca miesięcznika „Trend – miesięcznik o sztuce inwestowania”, zwane dalej Miesięcznikiem (dalej „Organizator”).
 2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat rynków kapitałowych. Krzyżówka zawarta w aktualnym numerze Miesięcznika bazuje zawsze na tekstach danego wydania.

Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich Czytelników Trendu, z wyłączeniem Redakcji i współpracowników Miesięcznika.
 2. Konkurs odbywa się cyklicznie i jest ogłaszany w aktualnym wydaniu papierowym/pdf Miesięcznika. To samo dotyczy daty nadsyłania rozwiązań i daty wywieszenia listy zwycięzców – prosimy szukać konkretnych terminów przy krzyżówce.
 3. Zgłoszenie do konkursu (na adres konkurs@gazetatrend.pl) powinno zawierać:

- rozwiązanie (hasło) krzyżówki z jednozdaniowym wyjaśnieniem hasła, bazującym na informacjach zawartych w Miesięczniku;

- imię i nazwisko uczestnika oraz adres do wysyłki i numer telefonu kontaktowego.

Brak jakiejkolwiek z ww. danych skutkuje nieważnością zgłoszenia.


Tryb przyznania nagród

 1. Wytypowanie zwycięzców odbywa się w drodze losowania.
 2. Lista zwycięzców jest publikowana na stronie internetowej www.gazetatrend.pl/konkurs.
 3. Zwycięzcy otrzymają nagrody pocztą na adres wpisany w zgłoszeniu do konkursu. Na prośbę uczestnika możliwy jest również odbiór osobisty w Warszawie w ciągu 30 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. 
 4. Przewiduje się przyznanie nagród dla trzech uczestników.
 5. Fundatorami nagród są m. in: Wydawnictwo Naukowe PWN, Oficyna Wydawnicza SGH, StockWatch.pl, Wydawnictwo Marina, Wydawnictwo Onepress.
 6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany nagród konkursowych w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
 7. Brak odbioru nagrody w ciągu 30 dni kalendarzowych lub podanie niewłaściwego adresu wysyłkowego może skutkować przedawnieniem.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na potrzeby związane z promocją miesięcznika TREND oraz dodanie adresu do listy mailingowej portalu inwestycyjnego www.gazetatrend.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród, jeśli żadne ze zgłoszeń nie spełni wymogów określonych w Regulaminie.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 4. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Grodecką pod adresem anna.grodecka@gazetatrend.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie dotyczących sporów, reklamacji lub innych sytuacji będzie decydować Redakcja miesięcznika na bieżąco.