English info

SKN Klub Inwestora

Partner miesięcznika TREND

Studenckie Koło Naukowe „Klub Inwestora” jest jednym najbardziej prężnych organizacji funkcjonujących w SGH. Koło powstało w czerwcu 2002 roku i obecnie liczy ok. 80 członków – studentów których łączą wspólne pasje oraz chęć podejmowania ambitnych wyzwań. Posiadamy też liczną, bo 80 osobową grupę alumnów, którzy pracują dla najlepszych polskich i światowych instytucji: banków, funduszy czy też firm konsultingowych . Opiekunem SKN KI jest prof. dr hab. Mieczysław Puławski – jeden z twórców polskiego rynku kapitałowego, a obecnie kierownik Katedry Rynków Kapitałowych SGH.

SKN KI jest partnerem strategicznym Trendu.

www.inwestor.edu.pl