English info

SKN Investment Banker Club

Partner miesięcznika TREND

Studenckie Koło Naukowe Investment Banker Club działa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Powstało w 2005 roku z inicjatywy studentów Ekonomii IV roku. Działa prężnie powiększając liczbę swoich członków, organizując konferencje i podejmując współpracę z innymi tego typu inicjatywami studenckimi.

Głównym celem koła jest pogłębianie wiedzy studentów między innymi w takich dziedzinach jak rynki kapitałowe, rynki walutowe, bankowość inwestycyjna, giełda papierów wartościowych, finanse międzynarodowe, regulacje prawne polskiego rynku kapitałowego.

W celu uzyskania większej ilości informacji na nasz temat zapraszamy na stronę internetową www.ibc.lazarski.pl