English info

Koło Naukowe Finansów WZ Uniwersytetu Warszawskiego

Partner miesięcznika TREND

Koło Naukowe Finansów działa przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od 12 lat, skupiając najlepszych studentów tego wydziału. Od początku istnienia SKNF-u jego członkami są młodzi, ambitni studenci, którzy wykorzystują swoją kreatywność, innowacyjność oraz gotowość do podejmowania wyzwań w organizacji projektów związanych z szeroko pojętymi finansami. Zarządzanie projektami jak i całym Kołem pozwala nam na odkrywanie swojego potencjału i rozwijanie liderów, którzy stają się potem cennymi kandydatami dla przyszłych pracodawców.

Studenckie Koło Naukowe Finansów tworzą ludzie, których zaangażowanie i pasja we wspólnym osiąganiu celów znajdują odzwierciedlenie w organizowanych na najwyższym poziomie projektach takich jak Turniej Cashflow czy Dni Inwestycji. W wydarzeniach uczestniczą osoby znane ze świata biznesu oraz specjaliści z różnych dziedzin. Poprzez współpracę z wieloma organizacjami i fi rmami, studenci mają szansę skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką oraz poznać wiele osób o podobnych zainteresowaniach.

www.sknfinansow.nazwa.pl