English info

Koło Naukowe Ekonomistów

Partner miesięcznika TREND

Jesteśmy dynamiczną organizacją studencką zrzeszającą najaktywniejszych studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Działamy w siedmiu grupach tematycznych. Uczestniczymy oraz organizujemy liczne konferencje, warsztaty i wyjazdy szkoleniowe aby poszerzać swoją wiedzę i doskonalić się między innymi w takich dziedzinach jak rynki kapitałowe, przedsiębiorczość, marketing czy techniki NLP. Współpraca z nami to niezapomniane wrażenia i łatwiejszy start w karierze zawodowej.

Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Zapraszamy na naszą stronę internetową www.kne.umcs.lublin.pl.