English info

KNiIF Market Wizards

Partner miesięcznika TREND

KNiIF Market Wizards jest partnerem merytorycznym Trendu od grudnia 2007. KNiIF Market Wizards opracowuje specjalnie dla Trendu analizy rynkowe par walutowych, indeksów giełdowych oraz rynków towarowych.

www.marketwizards.wne.uw.edu.pl