English info

Podstawy inwestowania na rynkach towarowych - D.Sierakowska "Świat surowców"

Autor: dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski

Data: 2 lutego 2016

Z prawdziwą radością należy powitać na rynku wydawniczym jedną z pierwszych pozycji poświęconych inwestowaniu na rynku towarów (commodities). Co prawda we wcześniejszych pracach, jakie zostały opublikowane w języku polskim, występowały elementy świata surowców, ale żadna dotychczas wydana książka nie obejmuje tak szerokiego wachlarza rynku towarów.

wiat surowcw okadka2

Książka została podzielona na trzy części. W pierwszej z nich, poszczególne rozdziały dedykowane są następującym grupom surowców: surowce energetyczne, metale (z podziałem na metale przemysłowe i szlachetne), towary rolne i pozostałe towary. W tej części czytelnicy zostają w sposób lekki, łatwy i przyjemny, wręcz bezbolesny, wprowadzeni do skomplikowanego świata surowców. Taki sposób prezentacji materiału świadczy o dojrzałości edytorskiej Autorki. Ukazane zostały mechanizmy wpływające na cenę każdego z omawianych towarów. Na uwagę zasługują ciekawostki przedstawiane przez Autorkę książki, pozwalające spojrzeć na prezentowane zagadnienia z różnych punktów widzenia, a także wzbogacić posiadaną wiedzę.
W drugiej części książki Autorka zaprezentowała mechanizmy i relacje zachodzące między światem towarów, a innymi rynkami w tym m.in. rynkami akcji i obligacji oraz rynkiem walutowym, z uwzględnieniem walut, w jakich kwotowane są poszczególne towary. Ciekawie omówione zostały indeksy, jakim posługują się inwestorzy na rynkach surowcowych – mogą one stanowić benchmark porównań zmian cen na rynku towarów i innych segmentach rynku finansowego.

Z kolei w trzeciej części książki zamieszczone zostały praktyczne aspekty inwestowania na rynku towarów, od inwestycji bezpośrednio w towary, poprzez instrumenty pochodne, fundusze ETF, akcje spółek działających na rynku towarów i inne sposoby inwestowania. We wcześniejszych publikacjach praktyczny aspekt inwestowania był pomijany lub też omawiany bardzo pobieżnie. W tym jednak przypadku jest zupełnie inaczej – inwestorzy otrzymują bardzo pogłębione studium, ukazujące im świat rynku towarów, ale od strony instrumentów finansowych.
Treści zawarte w publikacji świadczą o doskonałej znajomości problematyki rynków towarowych przez Panią Dorotę Sierakowską, ukazują jej erudycję w temacie inwestowania na rynkach finansowych, jak również świadczą o przemyśleniu układu książki i tematów w niej prezentowanych.
Publikacja przeznaczona jest głównie dla początkujących inwestorów, tj. tych dla których świat towarów jest mało znany. Z kolei dla inwestorów poruszających się już z pewną swobodą na rynku towarów, książka Pani Doroty Sierakowskiej stanowić będzie doskonałą okazję do poszerzenia posiadanej wiedzy, jak również do jej uporządkowania.

dr hab. prof. SGH Krzysztof Borowski
Instytut Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych SGH

KUP KSIĄŻKĘ