English info

Fundusze ETF – czyli jak kupić indeks?

Autor: Magdalena Patynowska

Data: 16 czerwca 2015

Fundusze ETF są jednymi z najbardziej dynamicznie rozwijających się produktów, które zaistniały na rynkach finansowych w ciągu ostatnich 25 lat. Tylko w pierwszym kwartale br. globalnie pozyskały ponad 96 mld USD nowych środków. Jednak ogromna popularność na całym świecie, liczne zalety, a w długim terminie lepsze wyniki w porównaniu z tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi nie przekładają się na wzrost popularności tego typu produktów w Polsce.

ETF inwestowanie

Czym się różnią fundusze ETF od funduszy indeksowanych?

ETF – ang. Exchange Trade Fund czyli „fundusz notowany na giełdzie” są to fundusze inwestycyjne, których celem jest możliwie najdokładniejsze odwzorowanie wyniku inwestycyjnego wybranego indeksu giełdowego. 

Podstawową cechą odróżniającą fundusze ETF od indeksowanych jest wycena. Tytuły uczestnictwa funduszy ETF notowane są na giełdach, stąd też ich wycena ma miejsce na bieżąco w godzinach funkcjonowania danego parkietu. Z kolei jednostki uczestnictwa funduszy indeksowanych wyceniane są zazwyczaj raz dziennie. 

Aby osiągnąć cel inwestycyjny, zarządzający funduszy ETF stosują dwie strategie, tzw. metody replikacji. Pierwsza polega na budowaniu portfela inwestycyjnego w oparciu o realne aktywa finansowe - akcje, obligacje, kontrakty terminowe itp. Jest to tzw. replikacja fizyczna lub bezpośrednia. Z kolei w przypadku drugiej metody - replikacji syntetycznej (pośredniej) wykorzystywane są instrumenty pochodne, a dokładniej kontrakty swap zawierane pomiędzy podmiotem emitującym tytuły uczestnictwa funduszu a bankiem inwestycyjnym. W wyniku zawieranej transakcji bank zobowiązuje się dostarczyć stopę zwrotu z wybranego indeksu, a skład portfela funduszu nie musi dokładnie pokrywać się ze składnikami benchmarku.  

Fundusze ETF na świecie

Fundusze typu ETF są na całym świecie bardzo znanym i często wykorzystywanym instrumentem finansowym. Korzystają z nich przede wszystkim takie instytucje jak fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, Private Banking, czy firmy Assat Management. Co więcej, na rozwiniętych rynkach giełdowych to właśnie fundusze ETF zdobyły największą popularność spośród wszystkich instrumentów finansowych oferujących ekspozycję na wybrany indeks.

Wartość aktywów funduszy ETF na całym świecie na koniec kwietnia br. osiągnęła nowy rekord i wnosi już ponad 2 998 miliardów USD, a według prognoz ETFGI, firmy zajmującej się analizą rynku funduszy ETF, w połowie roku aktywa osiągną wielkość 3 bln USD. Tylko w pierwszym kwartale br. inwestorzy zainwestowali 96 miliardów USD. Łącznie na całym świecie istnieje ponad 5000 funduszy typu ETF oferowanych przez ponad 250 podmiotów. ETF-y są w obrocie na 63 giełdach papierów wartościowych w 51 krajach.

Pierwszy tego typu fundusz powstał w marcu 1990 r. na giełdzie w Toronto. Następnie Exchange Trade Funds pojawiły się w 1993 r. w Stanach Zjednoczonych. Wtedy też na parkiet giełdowy został wprowadzony SPDR S&P 500, będący obecnie największym funduszem ETF na świecie. Jego aktywa netto wynoszą obecnie ponad 173 mld USD.  

Łącznie wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF w Stanach Zjednoczonych wynosi już ponad 2,12 bln USD, a liczba oferowanych funduszy przekracza 1500 rozwiązań, z czego corocznie powstaje ponad 150 nowych produktów. Do największych emitentów za oceanem zarządzających największymi aktywami zaliczamy BlackRock IM (813 mld USD), The Vanguard Group (470 mld USD) oraz State Street Global Advisors (416 mld USD).

Cały tekst o inwestowaniu w fundusze ETF można przeczytać w magazynie TREND, dostępnym w wersji PDF bezpłatnie TUTAJ.