English info

Kompendium wiedzy o inwestowaniu - H. Mayo "Inwestycje"

Autor: Dorota Sierakowska

Data: 10 czerwca 2015

Jeśli ktoś z Was chciałby lub mógłby zakupić tylko jedną książkę dotyczącą inwestycji, to mógłby nią być właśnie podręcznik Herberta Mayo. To książka niezwykle popularna w Stanach Zjednoczonych – i nie bez przyczyny.

InwestycjeHerbert B Mayo

„Inwestycje” to usystematyzowany podręcznik, zawierający w zasadzie wszystko, co powinien wiedzieć każdy student finansów. Autor rozpoczyna klasycznie – od prezentacji najważniejszych wstępnych zagadnień z tej dziedziny, wartości pieniądza w czasie, kwestii związanych z podatkami i ryzykiem.

Później Mayo przechodzi do obszernego omówienia najpopularniejszych form inwestowania. Długie rozdziały poświęcone są rynkowi akcji, papierów dłużnych, funduszy inwestycyjnych oraz derywatów. Możliwości inwestowania, modele wyceny, sposoby analizy – to wszystko można znaleźć w podręczniku Mayo. Dzięki temu jest on tak bardzo przydatny w przyswajaniu lub odświeżaniu sobie wiedzy na ten temat.