English info

Porównanie ofert biur maklerskich dla studentów

Autor: Łukasz Lachowski

Data: 16 kwietnia 2007

Aby rozpocząć prawdziwą przygodę z inwestowaniem na rynku kapitałowym potrzebna jest nie tylko wiedza i zapał, ale również załatwienie spraw bardziej formalnych, m.in. założenie rachunku w biurze maklerskim (o zakładaniu rachunku inwestycyjnego pisaliśmy w lutowym numerze „Trendu”). O wyborze domu maklerskiego (DM) decyduje wiele czynników. Może to być posiadanie w danym banku konta oszczędnościowego, rekomendacja znajomego inwestującego na giełdzie czy też zwykły przypadek.

W artykule postaram się w miarę obiektywnie ocenić ofertę wybranych biur maklerskich, zwracając uwagę głównie na ofertę rachunków internetowych skierowaną do studentów. Porównując domy maklerskie, korzystałem z opinii ich klientów, analizowałem zawartość stron internetowych oraz wyniki raportu sporządzonego przez Gazetę Giełdy Parkiet dotyczącego ofert domów maklerskich1.

Wśród analizowanych biur maklerskich znalazły się: DM AmerBrokers, DM BOŚ, DI BRE Banku, BM BISE, ING Securities, DM BZWBK, BM BPH, BDM, IDMSA, BM BGŻ, Millennium DM, DM PKO BP, CDM Pekao.


Tabela 1 Zestawienie ofert biur maklerskich - rachunki dla studentów

W Tabeli 1 przedstawione są wszystkie kryteria brane pod uwagę oraz dane poszczególnych domów maklerskich. Dane te zostaną szczegółowo omówione w dalszej części artykułu.

Prowizje

Najważniejszym kryterium przy wyborze biura maklerskiego, w którym chce się założyć rachunek, jest wysokość prowizji. Większość biur maklerskich pobiera prowizję w wysokości 0,39% od wartości transakcji. Najniższą prowizję oferują DM AmerBrokers i ING Securities (0,25%), najwyższą zaś BM BPH oraz CDM Pekao (0,4%).

Jednak przy założeniu, że przeciętny student obraca małymi kwotami, różnice w wysokości prowizji nie są najważniejsze. Studenci, wybierając dla siebie odpowiedni DM, powinni zwrócić uwagę na kwotę, od której zaczyna się prowizja liniowa. Biura maklerskie zawsze określają tzw. kwoty stałe, czyli wielkość minimalnej opłaty za przeprowadzenie transakcji. Nawet nieduża prowizja w połączeniu z wysoką kwotą stałą powoduje, że trzeba dysponować stosunkowo dużą kwotą (jak dla studenta), aby nie płacić wyższej prowizji niż jest to ustalone w tabeli opłat i prowizji danego biura maklerskiego.

Najbardziej przyjaznym biurem maklerskim dla studenta pod tym względem jest DM PKO BP, w którym to mając już 512,82 zł nie płaci się wyższej niż 0,39% prowizji. Najwyższa kwota, którą trzeba dysponować, aby uniknąć płacenia wyższych prowizji, potrzebna jest w IDMSA (ponad 2500 zł, czyli 5 razy więcej).

Spośród prowizji dla obrotu obligacjami najatrakcyjniejszą ofertę posiada znowu DM AmerBrokers (0,14%), natomiast nieznacznie wyższą ma tę prowizję IDMSA (0,15%). Najpowszechniej występuje prowizja o wysokości 0,2%, będąca u niektórych DM standardową ofertą lub tylko ofertą dla daytraderów.

Bardziej popularnym od obligacji przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym wśród studentów są kontrakty terminowe, za które prowizję pobiera się nie od wielkości transakcji tylko od liczby sztuk zakupionych lub sprzedanych. Najniższą prowizję od studentów pobiera ING Securities (7zł). Niska jest też prowizja pobiera przez BM BGŻ (8,5zł), jednak ta oferta jest przeznaczona dla inwestorów obracających dużą liczbą kontraktów terminowych (powyżej 300 sztuk miesięcznie). Nieznacznie wyższą prowizję (9zł) pobierają BM BPH, DI BRE, DM BZWBK oraz DM Millennium. Biorąc natomiast pod uwagę ofertę dla aktywnych inwestorów, to najniższą prowizję (7zł) oferuje DM AmerBrokers, DM BOŚ, ING Securities oraz DM Millennium. Prym na rynku kontraktów terminowych wiedzie DM BOŚ, który pośredniczy na tym rynku w prawie 19% ogółu transakcji, co pokazuje, że dla inwestorów często inne elementy niż wysokość prowizji są ważne przy wyborze DM

Opłaty za prowadzenie rachunku

Kolejnym ważnym aspektem jest wysokość opłaty za prowadzenie rachunku. Niektóre z biur, takie jak np. BM BPH, BDM, DI BRE, ING Securities, BM BGŻ czy też DM BOŚ nie pobierają żadnych opłat od studentów. Wśród pozostałych domów maklerskich opłaty te wahają się od 5 do nawet 120 z w przypadku DM AmerBrokers.

Ocena platform internetowych

Potencjalni klienci powinni również zwrócić uwagę na jakość oraz funkcjonalność platformy internetowej. Według opinii inwestujących już studentów (co również potwierdzają rankingi Gazety Giełdy Parkiet) najlepszymi platformami internetowymi są te oferowane przez DM BOŚ oraz ING Securities. Są one bardzo łatwei wygodne w obsłudze oraz funkcjonalne. Cechują się bardzo dużą szybkością działania oraz niemal bezawaryjnością. Właśnie ta ostatnia cecha jest bardzo ważna, ponieważ często się zdarza, żez powodu awarii nie można śledzić notowań, nie mówiąc już o przeprowadzeniu zleceń, a jak wiadomo każda sesja może mieć ogromny wpływ na portfel inwestora. Pytani studenci stwierdzili również, że najbardziej awaryjnymi platformami internetowymi są systemy CDM Pekao, DM PKO BP oraz BM BGŻ. Bardzo często się zdarza, że występują problemy techniczne, awarie,a nawet brak możliwości zalogowania się. Do podanych informacji należy oczywiście zachować dystans, ponieważ charakteryzują się one dużą dozą subiektywności.

Niektóre biura maklerskie, takie jak CDM Pekao lub BM BGŻ, stosują wiele zabezpieczeń, co dla jednych może być zaletą, dla innych zaś wadą, zwłaszcza, jeśli trzeba przy każdej transakcji podawać klucz. Jako ciekawostkę należy wymienić, że jedynie platforma DI BRE Banku działała bezproblemowo podczas ubiegłorocznej awarii prądu w Warszawie.

Dodatkowo, opłaty za dostęp do notowań w czasie rzeczywistym z 3 najlepszymi ofertami kształtują się w wysokości od 54 zł w IDMSA. do 79 zł w DM BOŚ.

Programy do analizy technicznej

Oprócz samej możliwości składania zleceń biura maklerskie oferują na swoich stronach internetowych programy do analizy technicznej. Najpopularniejszym programem jest ISPAG, który jest oferowany w większości biur maklerskich. Oczywiście nie jest to tak profesjonalny program jak np. Metastock.

BM BISE, zamiast udostępniania programu ISPAG, stworzył na potrzeby klientów program ATech, który jednak jest bardzo podobny do programu ISPAG.

Dostępność dem platform internetowych

Biura maklerskie, aby zapoznać potencjalnych klientów ze swoją platformą transakcyjną, zamieszczają na swoich stronach internetowych dema tych platform. Wyróżnia się tutaj zwłaszcza DM BOŚ, którego demo platformy internetowej, będące prezentacją multimedialną, w sposób przejrzysty uczy potencjalnego klienta obsługi tejże platformy. Innymi biurami maklerskimi z bardzo dobrym demo są DI BRE Banku oraz CDM Pekao. Jedynym DM bez demo na swojej stronie internetowej jest BM BGŻ.

Aktywność na rynku ofert publicznych

Ostatnim czynnikiem mogącym świadczyć o atrakcyjności danego biura maklerskiego jest liczba przeprowadzonych ofert publicznych. Jak wiadomo klienci biura przeprowadzającego np. IPO lub SPO są uprzywilejowani w stosunku do klientów innych biur maklerskich. W 2006 roku najwięcej ofert publicznych (IPO i SPO) przeprowadził IDM SA (13), na drugim miejscu uplasowali się jednocześnie CDM Pekao, DM PKO BP oraz DM BZWBK z 8 ofertami. Biorąc natomiast pod uwagę wartość transakcji, to najlepiej prezentuje się ING Securities (1569 mln zł przy
7 ofertach) oraz CDM Pekao (1517 mln zł). Lider pod względem liczby przeprowadzony ofert - IDM SA - sfinalizował łącznie emisje o wartości „tylko” 331 mln zł.

Wykres 2 Liczba przeprowadzonych IPO lub SPO w 2006 r.

Podsumowanie

Jak wynika z przeprowadzonej powyżej analizy, ciężko jest stwierdzić, które biuro maklerskie rzeczywiście ma przewagę nad innymi
i jest numerem jeden na rynku. Różnice między tymi DM są niewielkie, co prowadzi do tego, że najgorszy dla jednej osoby dom maklerski może być dla innej bezkonkurencyjnie najlepszy - wszystko zależy od gustu każdego inwestora. Jedni mogą zwrócić uwagę na jakość obsługi DM, zaś inni na wysokość prowizji czy funkcjonalność platform internetowych, dlatego zalecane jest sprawdzenie dem platform internetowych dostępnych na stronach internetowych poszczególnych DM, które mogą przekonać studenta do wyboru tego czy innego biura maklerskiego.

Wydaje się, że na wyróżnienie zasługuje DM BOŚ, którego sprawna i prosta w obsłudze platforma internetowa ma przychylne opinie w kręgu inwestujących studentów. Wysokość prowizji wydaje się być na rozsądnym poziomie, zwłaszcza, jeśli chodzi o daytrading w obrocie akcjami i kontraktami terminowymi. Mimo bardzo niskich prowizji w DM AmerBrokers, biuro te zostało stworzone raczej dla bardziej zamożnych graczy, aniżeli dla początkujących inwestorów, jakimi są studenci. Najbardziej niedocenionym konkurentem na rynku biur maklerskich jest ING Securities, które studentom oferuje najniższe prowizje, a jego platformę internetową SIDOMA można zaliczyć do jednych z najlepszych.