English info

Złote lata outsourcingu

Autor: Redakcja TREND

Data: 23 stycznia 2015

Renomowane czasopismo Harvard Business Review ogłosiło outsourcing największym odkryciem ostatnich 75 lat. Badania przeprowadzone przez magazyn Fortune jednoznacznie wskazują, że wiodące przedsiębiorstwa aktywnie wykorzystują w swojej działalności outsourcing, w celu osiągnięcia lepszych wyników gospodarczych. Ponadto, według międzynarodowych statystyk, ok. 80% globalnych firm planuje  w najbliższych latach przenieść za granicę usługi informacyjne i biznesowe.

OMLAsmall2

Outsourcing oznacza powierzanie przez firmy zadań z konkretnych dziedzin innym podmiotom, specjalizującym się w danej działalności. Obecnie jest to jedna z najbardziej efektywnych strategii zarządzania przedsiębiorstwem, która przynosi różnorodne korzyści. Zastosowanie outsourcingu umożliwia m.in. koncentrację na prowadzeniu podstawowej działalności, pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania czy dostęp do najnowszych technologii. Pozwala ono również na obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (takich jak wynagrodzenie pracowników, powierzchnia biurowa, urządzenia).

Obecnie branża outsourcingu jest zdominowana przez 3 gałęzie.  Pierwszą z nich jest BPO (Business Process Outsourcing), czyli outsourcing procesów biznesowych, które zlecane są zewnętrznemu dostawcy usługi. Kolejnym typem outsourcingu jest jest SSC (Shared Services Centres). Są to centra zapewniające usługi z zakresu wewnętrznych procesów biznesowych, takich jak księgowość, finanse, IT czy HR. Jako trzecią, znaczącą kategorię wyróżnia się KPO (Knowledge Process Outsourcing). Polega ona na pomocy, jaką zapewniają wysoko wyspecjalizowani pracownicy umysłowi w procesach decyzyjnych, a także w doradztwie  z zakresu interpretacji oraz analizy rynkowej.

W Polsce obszary usług outsourcingowych dotyczą przede wszystkim branż takich jak: energetyka, przemysł, finanse i bankowość, IT czy kadry.

Głównymi atutami Polski  w przyciąganiu tego typu projektów są: klimat inwestycyjny, wysokie kwalifikacje polskich pracowników oraz rozwój nowoczesnego zarządzania biurowego, co czyni outsourcing dynamicznie rozwijającym się rynkiem, systematycznie generującym wiele nowych miejsc pracy. Co istotne, na pracę w firmach świadczących usługi z zakresu outsourcingu mogą liczyć studenci i absolwenci praktycznie wszystkich kierunków studiów.

Outsourcing Market Leaders Academy w powiększeniu

Główną przyczyną zainicjowania projektu był widoczny brak obecności firm z sektora BPO/SSC w  SGH. Studenci działający w ramach organizacji Erasmus Students Network, dostrzegli szerokie możliwości, jakie rynek outsourcingu i offshoringu jest w stanie zaoferować. Już w marcu ruszają z III edycją Outsourcing Market Leaders Academy. Projekt nie tylko przybliża ten obiecujący rynek studentom dzięki targom organizowanym w Szkole Głównej Handlowej, ale także, poprzez warsztaty oraz spotkania umożliwia nawiązanie  współpracy pomiędzy studentami zainteresowanymi zdobywaniem doświadczeń zawodowych w międzynarodowych korporacjach, a pracodawcami szukającymi sposobu na skuteczny employer branding   i pozyskanie ambitnych i wymagających pracowników.

Ponadto organizatorzy targów – członkowie Erasmus Student Network, jedynej organizacji przyjmującej i reprezentującej zagranicznych studentów w 35 największych uczelniach w kraju, chcą również odpowiedzieć na ich potrzeby i zaprezentować perspektywy rozwoju zawodowego dla cudzoziemców w naszym kraju. Uwidocznienie i specyfikacja miejsc pracy oferowanych w sektorze BPO/SSC przyciągnie tych, którzy chcą przedłużyć swój pobyt w Polsce, a którzy wcześniej mogli zostać zniechęceni trudnościami w procesach rekrutacyjnych.

Już 5 marca na Auli Spadochronowej, w budynku głównym SGH, studenci oraz inne zainteresowane tematem osoby będą mieć okazję bezpośredniego spotkania się                                   z przedstawicielami firm. Zapraszamy!