English info

Jak wpłynąć na tworzenie zdolności kredytowej?

Autor: Analizator BIK

Data: 20 czerwca 2014

Zbyt mała zdolność kredytowa to najczęściej spotykany problemem jaki dotyczy udzielania kredytów. Czym ona jest? Jest to maksymalna kwota kredytu, o jaką może ubiegać się kredytobiorca w danym banku. Istotną informacją jest to, że zdolność kredytowa jest wyliczana przez każdy bank w określony sposób, a kryteria przyjmowane do wyliczeń zależą wyłącznie od podejścia banku. Jest to o tyle istotne, że jeśli w jednym banku nie posiadamy zdolności kredytowej na kwotę, która nas interesuje, nie oznacza to, że inny bank nie udzieli kredytu o pożądanej wysokości.

Najczęściej to wynagrodzenie jest parametrem zbyt niskim, aby bank miał podstawy do udzielenia kredytu w oczekiwanej wysokości. Na drodze stanąć mogę jednak również zobowiązania, które, nie spłacone, obniżają tzw. dochód dyspozycyjny, uniemożliwiając skorzystanie z bankowego finansowania. Do zobowiązań zaliczamy wszelkiego typu karty kredytowe, pożyczki, poręczenie i wszystkie inne wszelkie zobowiązania o charakterze stałym.

Przed skorzystaniem z kredytu, dobrym sposobem na sprawdzenie swojej zdolności kredytowej - poprzez dokonanie przeglądu zobowiązań - jest pobranie raportu kredytowego  z BIK. Biuro Informacji Kredytowej S.A. to spółka, która powstała 29. października 1997 roku, stworzona przez Związek Banków Polskich. BIK jest przede wszystkim instytucją, która obsługuje bazę danych wszystkich klientów bankowych. Każdy bank, przed podęciem decyzji o udzieleniu kredytu, sprawdza historię kredytową danego klienta. Banki podczas swojego „wywiadu” na temat przyszłych kredytobiorców są bardzo rygorystyczne. Skrupulatnie, rzetelnie oraz z wielką dokładnością sprawdzają każdego klienta indywidualnie. Znane są 4 sposoby w jakie można sprawdzić swoją historię kredytową:

  1. Osobiście zgłosić się i złożyć wniosek przy  ul. Postępu 17A w Warszawie – raporty zazwyczaj wtedy wydawane są od ręki.
  2. Wejść na stronę BIK, wybrać jeden z pakietów, które umożliwiają wgląd w historię kredytową
  3. Zgłosić chęć uzyskania raportu on-line przez konto internetowe iPKO BP, Inteligo oraz Meritum Banku – opłata zgodnie z cennikiem.
  4. Samodzielnie wypełnić i wydrukować wniosek ze strony internetowej, a następnie wysłać na adres biura z dopiskiem „Informacja ustawowa” (raport bezpłatny) lub „Raport” w zależności od wybranej opcji (płatne zgodnie z cennikiem). W tym przypadku do wniosku należy załączyć również potwierdzenie przelewu (jeśli wybraliśmy formę płatną).

Należy także pamiętać, że raz na pół roku, można uzyskać darmowy raport BIK, tzw. „Informację ustawową”. Raport BIK jest jednak dokumentem stosunkowo skomplikowanym dla osoby nie związaną z sektorem finansowym na co dzień. Naprzeciw takim ludziom, oraz osobom, które chciałby się upewnić, że dobrze zrozumiały swój raport, wyszła współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka platforma - Analizator BIK. Jest to portal, który pomaga w szybkim i dokładnym zrozumieniu raportu. Stworzony został, przy współpracy z doradcami kredytowymi, którzy codziennie mają do czynienia z analizami zdolności i ocenąmożliwości zaciągnięcia kredytów. Analizator BIK jest więc portalem, który pozwoli w profesjonalnie i szybko zrozumieć swoją historię kredytową, oraz ułatwi nam wybranie najbardziej atrakcyjnej oferty kredytowej.

Przy budowaniu zdolności kredytowej można wykorzystać tzw. dawców zdolności. Nie jest to typowe rozwiązanie, ale w pewnych okolicznościach dołączenie osób trzecich do kredytu może być jedynym rozwiązaniem na otrzymanie odpowiedniej kwoty kredytu. Minusem tego rozwiązania jest to, że przy dołączaniu osób starszych może zostać skrócony okres kredytowania, ponieważ banki uzależniają okres kredytu od wieku najstarszego kredytobiorcy.

Również w przypadku osób z niskim dochodem może zdarzyć się sytuacja, że koszt utrzymania – według banku - przystępującego gospodarstwa domowego może być wyższy niż dodatkowe kilkaset złotych dochodu jaki wnosi do kredytu. Także dobierać dodatkowe osoby należy z głową.      

Jeszcze do niedawna sposobem na zwiększenie zdolności kredytowej było po prostu wydłużenie okresu kredytowania, jednak obecnie wszystkie banki liczą zdolność na okres nie dłuższy niż 25 lat. Niemniej jednak prawo nie ogranicza już maksymalnego zadłużenia względem dochodu – banki ustalają to indywidualnie. Przez co często obecnie się zdarza, że zdolność kredytowa jest wyższa niż stukrotność udokumentowanego dochodu.

Zwiększeniu potencjalnej kwoty nowego kredytu może również pomóc konsolidacja posiadanych już zobowiązań. Może być to konsolidacja zawarta w kredycie o który się staramy lub osobnym produktem którego finalne miesięczne obciążenie jest mniejsze niż zobowiązania spłacane w rozbiciu na kilka produktów.

Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą - przy budowaniu zdolności kredytowej mogą pomóc dwa rozwiązania. Pierwsze to maksymalne ograniczenie kosztów księgowych przez okres poprzedzający złożenie wniosku kredytowego. Nie zawsze jest to skuteczna metoda, gdyż niektóre banki wybierają do wyliczania zdolności kredytowej najsłabszy dochodowy okres. Niemniej jednak warto spróbować. Drugim sposobem jest amortyzacja. Część z banków nie traktuje jej jako kosztu, pomimo, że księgowo ona występuje. W ten sposób można nieco podnieść dochód, który zostanie uwzględniony przy wyliczaniu maksymalnej kwoty kredytu.

Jak widać istnieje wiele sposobów, które mogą pomóc w budowaniu zdolności kredytowej. Jednak najlepszym sposobem jest trzymanie tylko niezbędnych lub niemożliwych do spłaty zobowiązań i nie zaciąganie nowych. Zasada prostoty i minimalizmu w tym przypadku potwierdza się w 100%.