English info

Jak osiągnąć sukces jako inwestor?

Autor: Redakcja TREND

Data: 16 czerwca 2014

Człowiek bogaty i człowiek sukcesu – bez wątpienia można stwierdzić, że w dzisiejszych czasach te pojęcia są niemalże równoznaczne. Osoba, która ma na koncie kilka zer więcej od przeciętnego śmiertelnika, najczęściej uważana jest za odnoszącą sukces. Działa to też w drugą stronę – markowy zegarek, luksusowe auto, czy piękny dom z dużym ogrodem, które świadczą o wyższym niż przeciętnie majątku, są też oznaką człowieka sukcesu. Co cechuje kogoś takiego? Jedni powiedzą – „niezbędny jest talent", inni – „pasja, bo w tym, co się robi, trzeba się czuć jak ryba w wodzie". Jednak niewątpliwie ważnym aspektem jest ciężka praca, która prowadzi do osiągnięcia celu i często idzie w parze z sukcesem i bogactwem.W końcu nie bez kozery mawia się „bez pracy nie ma kołaczy" czy "no pain, no gain".

sukces inwestor

Jedną z opcji na pomnożenie swojego majątku, a przez to dojście do bogactwa i sukcesu, jest inwestowanie. Rozsądny i dobrze wyszkolony inwestor jest osobą potrafiącą ograniczyć ryzyko straty, jednocześnie zachowując szansę na satysfakcjonującą stopę zwrotu. Pieniądze, które są dla niego aktywem pozwalającym na osiągnięcie celu, są w tym momencie zarządzane w odpowiedni sposób. Wiąże się to z umiejętnością podejmowania decyzji we właściwym czasie. Rynek forex jest najlepszym tego przykładem, ponieważ o powodzeniu inwestycji bądź totalnej porażce może zdecydować na nim jedna sekunda. Osiągający dobre wyniki inwestor to z reguły człowiek bogaty. Ktoś taki wie, jak zaplanować inwestycje, potrafi myśleć analitycznie i strategicznie. A to przekłada się też na decyzje stricte życiowe – nie tylko inwestycyjne.

Niezbędnymi cechami osiągnięcia sukcesu w inwestowaniu, a zatem zarobienia przysłowiowych milionów, jest też żelazna determinacja. Bo czy inwestor, który odpuszcza po pierwszej czy drugiej porażce, odniósłby sukces? Wpadki muszą być wkalkulowane w plany, w końcu człowiek uczy się na błędach. Jednak po pewnym czasie niepowodzeń powinno być już coraz mniej. Za to wiele można zyskać dzięki swojej determinacji: doświadczenie, umiejętność prognozowania, no i to, o co przecież w tym wszystkim chodzi – pieniądze.

Wymienione wcześniej cechy nie gwarantują sukcesu i dodatnich stóp zwrotu. Na swojej drodze do pokaźnych zysków inwestor musi sobie poradzić z szeregiem przeciwności. Człowiek to serce i umysł, a mówiąc inaczej – emocje i logika. Choć w większości naszych działań ośrodki te wzajemnie się dopełniają, to czasem mogą płatać figle. Emocje są największym zagrożeniem dla każdego inwestora. Walka z samym sobą to codzienność, a kontrolowanie emocji odgrywa tu kluczową rolę. Podejmowanie szybkich i pochopnych decyzji często prowadzi do nieplanowanych strat. Nie zawsze jest jednak czas na przemyślenie i właściwą ocenę podejmowanego ryzyka.

Odnoszącego sukcesy inwestora, ale też po prostu człowieka, cechuje dyscyplina, a co za tym idzie - cierpliwość. Plan to bowiem jedna sprawa – a postępowanie według niego do samego końca jest znacznie cięższe. Jednak posiadający umiejętności i dobrze przygotowany człowiek wie, że jeśli chce się osiągnąć zamierzony cel, trzeba postępować zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami. Ustalonymi umiejętnie i solidnie. Taka postawa sprawdza się w życiu i inwestycjach, i najczęściej w obu tych przypadkach prowadzi do „dodatnich stóp zwrotu".

Rynek forex jest miejscem, w którym działają dwie siły – popyt i podaż. Upraszczając – kurs zależny jest od liczby osób chcących kupić oraz sprzedać daną walutę. Rynek jest więc skupiskiem ludzi – inwestorów, którzy poprzez swoje działania chcą osiągnąć sukces. Na tym etapie warto wspomnieć, jak ważna w procesie inwestowania jest psychologia. Odpowiednie zrozumienie zachowań innych inwestorów jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Wynika z tego, że psychologia odgrywa równie ważną rolę co analiza techniczna czy śledzenie bieżących wydarzeń makroekonomicznych. Optymistyczne myślenie i wiara w swój plan to jedno, ale bycie realistą jest niezmiernie ważne. Na rynku nie istnieje bowiem takie zjawisko jak szczęście czy pech. Długofalowo osiągane przez nas wyniki zależą jedynie od nas samych. Powinniśmy wierzyć w to, co robimy, a dodatkowo mieć świadomość, że odpowiednia obserwacja i szybkie reagowanie na anomalie w naszym portfelu są równie ważne.

Bycie dobrym inwestorem wiąże się nie tylko z bogaceniem się i osiąganiem sukcesu. Kształtowane umiejętności i nabierane wraz z doświadczeniem nawyki pozwalają na podejmowanie lepszych decyzji w życiu codziennym. Osiągane poprzez inwestowanie sukcesy powiela się często w innych dziedzinach życia. Cechy solidnego inwestora, takie jak cierpliwość, samodyscyplina, umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia oraz podejmowania trafnych decyzji, to klucz do realizacji celów na wielu płaszczyznach. Dzięki nabyciu tych cech życie staje się po prostu łatwiejsze i przyjemniejsze, a człowiek idzie w tym kierunku, jaki sobie zaplanuje i który jego zdaniem jest najlepszy.

Nauka i rozwój to klucz do stania się dobrym inwestorem. Z kolei bycie dobrym inwestorem to klucz do dużych zarobków i sukcesu na rynku forex. A ten nieustannie się zmienia, dlatego inwestor musi zmieniać sie razem z nim. Gra jest warta świeczki - w końcu pieniądze odgrywają w życiu znaczącą rolę. Profesjonalny trening, który zapewnia Szkoła Forex, wraz z konsekwencją i odpowiednią motywacją potrafią przynieść wymierne korzyści równoznaczne z pomnożeniem kapitału.

Aby ułatwić inwestorom poruszanie się po zawiłych rynkach finansowych, Szkoła Forex przygotowała 3-dniowe darmowe szkolenie, na którym omówione zostaną takie zagadnienia jak: psychologia inwestowania, systemy inwestycyjne oraz zarządzanie ryzykiem i kapitałem. Można się na nie zapisać na stronie www.akademia-sukcesu.pl.

Wiedza nabyta na szkoleniach może zmienić podejście do inwestowania uczestników i powinna być jednym z punktów planu inwestycyjnego. Planu, którego ostatnim punktem jest bycie bogatym i spełnionym człowiekiem sukcesu.